• home
  • Actueel
  • Moeizaam overleg met transavia over compensatie slippen Egypte

Moeizaam overleg met transavia over compensatie slippen Egypte

14 mei 2019
Waar komen we vandaan:
In de cao 2008 – 2010 is een afspraak gemaakt om minder heavy crew vluchten richting Egypte uit te voeren. In die tijd was het, mede door de rustgelegenheid aan boord, mogelijk om met extra bemanning een duty uit te voeren van 16 uur in de planning. Om deze driehoeksvluchten te beperken is de afspraak slippen (overnachten) in Egypte gemaakt.

Omdat onze rustgelegenheid niet meer voldeed aan de Europese wetgeving is het sinds 1 januari 2017 niet meer mogelijk om heavy crew vluchten uit te voeren. Voor die tijd was de productie naar Egypte al gestopt vanwege de onveilige situatie op onze bestemmingen aldaar. Echter hebben wij in de onderhandelingen met transavia wel ‘meebetaald’ aan de hotelovernachtingen in Egypte door af te zien van een stukje loonontwikkeling in ruil voor een hotelovernachting. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat daar, nu de slips zijn gestopt, compensatie voor komt.

Hoe staan de zaken er nu voor
De VNC en transavia zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over een financiële  compensatie voor het niet langer slippen in Egypte. Bij het overleg van vandaag zijn wij er echter niet uitgekomen.
Wij zullen een ultieme poging ondernemen om alsnog met transavia tot een goede afspraak te komen omtrent dit onderwerp.
Mocht er echter een verschil van inzicht blijven bestaan, dan ziet de VNC zich genoodzaakt tot het ondernemen van juridische stappen.

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA