• home
  • Actueel
  • Ministerie vraagt werknemers tot 1,5 modaal te ontzien in KLM herstructureringsplan

Ministerie vraagt werknemers tot 1,5 modaal te ontzien in KLM herstructureringsplan

21 aug. 2020
Gisteren heeft de VNC (Annette Groeneveld en Chris van Elswijk), samen met FNV Cabine, FNV Luchtvaart en de CNV een gesprek gehad met een topambtenaar van het Ministerie van Financiën. Uit het gesprek is ondermeer gebleken dat de motie van de Tweede Kamer over het zoveel mogelijk ontzien van KLM personeel dat tot 1,5 keer modaal verdient, gerespecteerd dient te worden. Het Ministerie heeft KLM dan ook gevraagd om in de onderhandelingen met de vakbonden over het herstructureringsplan uitvoering te geven aan deze motie.

Afspraken geven wél ruimte aan vakbonden
Het Ministerie van Financiën is van mening dat de voorwaarden uit het steunpakket voldoende ruimte bieden aan de vakbonden en aan KLM om tot faire afspraken te komen. Wij, de vakbonden, hebben benadrukt dat de KLM-werknemers constructief willen meewerken aan de toekomst van KLM en dat juist daarom een dergelijk dictaat van de overheid verkeerd valt. Uit het gesprek is gebleken dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen KLM en het Ministerie over deeltijders. Het is aan KLM en de bonden om te bepalen of de bijdrage van een deeltijder wel of niet gebaseerd wordt op het fulltime salaris.

De grens ligt bij 1,5 keer modaal
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over het zoveel mogelijk ontzien van werknemers die tot 1,5 keer modaal verdienen. In onze democratische samenleving worden moties van de Tweede Kamer gerespecteerd. Het Ministerie heeft daarom aan KLM gevraagd om in de besprekingen met de vakbonden uitvoering te geven aan deze motie. Voor FNV Cabine, FNV Luchtvaart, VNC en CNV is het duidelijk dat KLM deze grens als uitgangspunt zal moeten nemen in de onderhandelingen.

Openbare kamerbrief
Het Ministerie heeft aangegeven dat de openbare kamerbrief alle informatie bevat over het steunpakket. De onderliggende ‘term sheets’ wil het Ministerie, evenals KLM, vanwege geheimhouding niet delen. In de onderhandelingen met KLM is voor de bonden alleen de kamerbrief met openbare informatie relevant, aldus het Ministerie. Dit houdt in dat het Ministerie de afspraken tussen KLM en de bonden zal toetsen aan de kamerbrief. Wij hebben aangeven dat het ontbreken van afspraken tussen KLM en het Ministerie over behoud van werkgelegenheid en kwaliteit van werkgelegenheid een gemiste kans is. Het Ministerie gaf aan zich slechts te beperken tot de van kracht zijnde wet- en regelgeving. Wel is ons toegezegd dat het Ministerie van Financiën een signaal zal afgeven aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inzet van flexibele krachten bij KLM.

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA