• home
  • Actueel
  • Met trots stellen we voor: de gekozen VNC fractieleden OR en GC

Met trots stellen we voor: de gekozen VNC fractieleden OR en GC

25 apr. 2022
De afgelopen weken is er intensief campagne gevoerd voor de GC en OR verkiezingen, via social media, de verkiezingsstand in het Bemanningencentrum en aan boord. De bekendmaking van de resultaten afgelopen vrijdag op het KLM hoofdkantoor was dan ook een spannend moment voor de bonden en hun kandidaten. De VNC was uiterst tevreden met de uitslag: een ruime meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen van het cabinekorps ging naar onze VNC kandidaten!

Wij presenteren met gepaste trots onze gekozen fractieleden:

De Ondernemingsraad
Van de 9 beschikbare OR cabinezetels zijn er 6 naar de VNC gegaan. Dat levert de volgende VNC OR-fractie op:

1.
Marc van der Ham
2.
Marjolein Stoffer
3.
Kenny van Driessche
4.
Annelie Bijpost
5.
Roger Zetz
6.
Jeffrey Ouwehand
7.
John Maas (plaatsvervanger)
8.
Koos Bakker (plaatsvervanger)
9.
Latifa Saghir (plaatsvervanger)  

Onze OR kandidaten die niet direct gekozen zijn houden wij graag op de reservelijst, zij worden benaderd als er onverhoopt mutaties zijn.

Groepscommissie 31 (KLM Inflight services)
Van de 20 beschikbare zetels zijn er 13 naar de VNC gegaan. Van onze kandidaten kreeg Francisco Fernandez het hoogste aantal stemmen. Deze voorkeursstemmen leveren hem direct een zetel op in de Groepscommissie.
Dat levert de volgende VNC GC31 fractie op:

1.
Rachel Warmer
2.
Jürgen Nagelkerke
3.
Bert Daudeij
4.
Lottie Bakker
5.
Eric Vangeleyn
6.
Lilian de Jager
7.
Dani Marculescu
8.
Eva Bosnjakovic
9.
Doenja Racz
10.
Karin Kwakman
11.
Marese Horbach
12.
Harmienke van der Graaf
13.
Francisco Fernandez

Ook onze overige GC31 kandidaten komen op de reservelijst, zodat wij ze kunnen benaderen bij eventuele mutaties.

Groepscommissie 51 (KLC)
Er zijn 4 zetels voor GC51 en de VNC had – als enige kandidaatstellende partij – 3 kandidaten. Dat maakte verkiezingen voor de GC51 overbodig: onze kandidaten nemen direct zitting. Dat levert de volgende VNC fractie op:

1.
Eveline Ebbeling
2.
Wessel de Werk
3.
Manon Hoogeveen

Het VNC bestuur wil graag de duizenden collega’s die op onze VNC kandidaten hebben gestemd nogmaals hartelijke danken voor hun vertrouwen. Een sterke vertegenwoordiging van cabinepersoneel in deze KLM en KLC overlegorganen is uitermate belangrijk en onze gekozen kandidaten zullen zich volop inzetten om de belangen van het korps te vertegenwoordigen. Wij wensen hen daarbij veel succes!  

Tot slot bedanken we ook de niet gekozen kandidaten, mede dankzij hun inzet in de campagne is dit mooie resultaat behaald.

KLM en KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA