Meest gestelde vragen voor nu

1 dec. 2013

Sinds 'black thursday' regent het mails, staat de telefoon roodgloeiend en komen leden langs om bijgepraat te worden over de eenzijdige beslissing van KLM inzake de invoering van de KLC variant. De VNC is continu bereikbaar want onze leden en hun mening zijn belangrijk! Ons motto 'Samen
Sinds 'black thursday' regent het mails, staat de telefoon roodgloeiend en komen leden langs om bijgepraat te worden over de eenzijdige beslissing van KLM inzake de invoering van de KLC variant. De VNC is continu bereikbaar want onze leden en hun mening zijn belangrijk!

Ons motto 'Samen sterk' is in deze situatie extra belangrijk om zowel angst als verdeel en heers te voorkomen. Gelukkig zijn jullie persoonlijke steunbetuigingen overweldigend en ook het aantal aanmeldingen van nieuwe leden sterkt ons, dank daarvoor! 

Heldere communicatie
We willen graag duidelijkheid scheppen in de wirwar van communicatie vanuit allerlei hoeken. Waar de VNC antwoorden heeft en uitleg kan geven doen we dat uiteraard. Daarnaast willen we benadrukken dat het heel belangrijk is om juist ook KLM jouw mening te geven en kritische vragen richting het bedrijf te stellen! Zij hebben deze beslissing genomen en zij moeten weten dat het korps hier niet mee akkoord gaat.

Q&A
Bij deze een answers en questions met meest gestelde vragen en antwoorden.

Waarom zijn jullie niet ingegaan op de laatste bezuinigingswensen van KLM?
De VNC heeft in het Cao protocol samen met de twee andere cabinebonden afspraken vastgelegd met KLM. Onze inzet voldoet aan die afspraken. KLM houdt zich echter niet aan dit protocol en is gaan inzetten op een bezuinigingsbedrag en een tijdspanne die nergens zijn afgesproken.

Verder hebben we ingeleverd door qua salaris drie jaar op een nullijn te gaan zitten (fikse koopkrachtvermindering), vakantiedagen in te leveren, meer stoelen op Europa zonder meer personeel voor de service en nog wat kleinere zaken. Met deze diverse financiële maatregelen dragen we substantieel bij  aan het verbeteren van de winstgevendheid van KLM . Bovendien wees het  onderzoek wat op aandringen van de VNC heeft plaatsgevonden uit dat er wel zorgen waren maar geen urgentie om direct te gaan snijden in de arbeidskosten. Omdat de meeste door KLM voorgestelde bezuinigingen buitensporig waren zijn de meeste daarvan door de VNC afgewezen. Te denken valt aan ingrepen in de WRR, verlagen van de salarissen (bovenop de huidige meerjarige bevriezing ervan), ingrepen in de pensioenen en andere buitenproportionele voorstellen.

Waarom is de KLC variant niet tegengehouden?
VNC heeft samen met FNV cabine en UNC een voorstel gedaan om de tijdelijke maatregel van de (aangepaste) onderste 5 salarisschalen structureel te maken. Dit levert op langere termijn een structurele bezuiniging op van 20 miljoen euro per jaar! KLM veegde dit van tafel en kapte de onderhandelingen voortijdig af door de beslissing van het invoeren van de KLC variant. Afspraak was dat dit scenario eventueel ter sprake kwam indien alle partijen voor 31 december 2013 geen overeenstemming zouden hebben bereikt. KLM heeft voortijdig de handdoek in de ring gegooid, dit direct naar buiten gebracht en daarmee voortijdig en onnodig de deur dichtgegooid.

Wat kan er nog worden gedaan om de invoering van de KLC variant tegen te houden?
Het korps is absoluut niet gediend van de huidige houding van KLM en de bereidheid tot acties is groot. KLM zou de deur weer open moeten zetten en serieus onze voorstellen uit het loongebouwoverleg dienen te (her)overwegen. Verder onderzoekt de VNC of er juridische mogelijkheden zijn om het terug te draaien omdat KLM afwijkt van het vastgelegde protocol (onder andere vijf weken voor het verstrijken van het termijn het overleg stopzetten) en van de pre ambule). 

Waarom niet alsnog snijden in de WRR?
Vanuit het merendeel van de leden en vanuit de Ledenraad kwam geen mandaat op ingrepen in de WRR. In het verleden is door het korps de voorkeur gegeven aan meer vrije tijd ipv geld, als je daar nu aan gaat tornen lever je uiteindelijk op beide in. Bovendien gaat KLM dan waarschijnlijk alsnog vroeg of laat over tot invoering van de KLC variant omdat dit buiten de cao bescherming valt en via de Ondernemingsraad loopt.

Als tegenprestatie is er afgesproken dat we gingen kijken hoe we konden bezuinigingen (zonder vast te pinnen op bedrag of tijdspanne) dmv aanpassingen in het salarishuis voor nieuw aan te nemen personeel, wat niet wegneemt dat er wel een goede beloning moet blijven bestaan voor nieuwe collega's!

Moet ik in deze tijden vrezen voor mijn baan?
Nee, wantKLM spreekt nog steeds van Keeping the family together en de VNC  zal KLM houden aan de afspraken hieromtrent, ook voor de jaarcontractanten gaan we alles op alles zetten om iedereen binnen de poorten te houden.

Hoe zit het met promotiemogelijkheden en doorstroom?
KLM zegt dat er nog wel promotiekansen zijn van Purser naar senior Purser maar dat  gedurende de gefaseerde overgang van vier tot vijf jaar waarschijnlijk geen promotiemogelijkheden zijn voor de purserfunctie. Met de invoering van de KLC variant gaat KLM dus voorbij aan de eerder door hen gestelde noodzaak van een leidinggevende aan boord van de Europavluchten. De VNC vraagt zich terecht af waarom KLM jarenlang zware eisen aan de purserfunctie stelt om dan nu ineens alles over boord te kieperen.

De doorstroom zal eveneens op de helling gaan omdat er boventalligheid onstaat. De collega's van KLC zien hun doorstroom naar KLM na de geplande instroom in 2014 stagneren bij de invoering van de KLC variant. KLC heeft inhoudelijk geen verdere toelichting gegeven.

 

Is staken een optie?
Veel leden roepen ons op om te gaan staken, we sluiten die optie niet uit maar beraden ons momenteel omdat overleg op basis van steekhoudende argumenten het beste middel is om uit dergelijke situaties te komen.

De VNC heeft altijd een hele duidelijke en consistente koers uitgezet en is die ook, zelfs na datgene wat er is gebeurd, van plan die te blijven volgen. Je moet altijd duidelijk en betrouwbaar zijn en blijven naar iedereen. En daar staan wij voor!

We beseffen dat vele vragen nog onbeantwoord blijven, we proberen daar in een later tijdstip op terug te komen. Kom ook naar onze infosessie vanmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in het Steigenberger hotel op Schiphol-Oost! De uitnodiging staat ook op ons web en Facebook. 

KLM en KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA