• home
  • Actueel
  • Meest gestelde vragen en antwoorden KLM-eindbod

Meest gestelde vragen en antwoorden KLM-eindbod

12 sep. 2017
Wij ontvangen een hoos aan reacties en vragen op het KLM-eindbod. We willen iedereen meenemen in de meest gestelde vragen met antwoorden. Schrijf vooral jullie mening ook naar KLM, van ons weten ze alle bezwaren. Klaarblijkelijk dringt het bij directie en management niet door dat hun eindbod helaas niet gaat over beter ondernemen om de klantwaardering te behouden en zo de concurrenten te verslaan. Feitelijk gaat het om een dikke 30 miljoen € aan bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel, het korps dat een grote invloed heeft op het al dan niet terugkeren van onze passagiers.
 
Questions and Answers
 
Q Voortgang op het cao-proces was toch voldoende voor KLM om de -1 CA maatregel gefaseerd terug te draaien? Zo ja: waarom houdt KLM zich daar niet aan?
A Ja dat klopt, KLM heeft zwart op wit in hun brief gezet dat zij er bij voortgang in het cao-proces de -1 CA maatregel vanaf de zomer 2017 verder gefaseerd zou terugdraaien. Nu stelt KLM een andere en verzwaarde voorwaarde aan het terugdraaien: instemmen met hun eindbod en dan nog hangt er geen definitieve datum aan het definitief terugdraaien van de -1 CA! KLM stelt eveneens in haar brief dat ‘Zowel de wensen van KLM als die van de bonden tot hun recht zouden komen’. KLM is echter aan het overvragen en stelt daar weinig concreets tegenover voor wat betreft onze wensen voor het cabinepersoneel.
 
Q Als de purser in de sterkte komt op ICA, is dat nog steeds -1?
A In het KLM-eindbod wordt tegenover het terugdraaien van de -1 CA op 40% van de ICA vluchten een P in de sterkte gezet op 100% van de ICA vluchten. Dit betekent een eenbanderpositie minder want die wordt door de P vervuld en deze constructie is een werkverzwaring van 10% omdat je nog altijd een paar handen minder aan boord hebt. Dat is een ophoging van de eisen door KLM: er moet minimaal 30 miljoen € worden neergelegd om de -1 CA af te bouwen die 18 miljoen € waard is.
 
Q Als dit KLM eindbod door een partij wordt geaccepteerd, hebben we voldoende ingeleverd?
A Nee, per 1 januari 2018 loopt deze - nog eventueel af te sluiten - cao in principe al weer af. KLM gaat over een aantal maanden in het kader van hun Perform 2020 voor de volgende van nog twee bezuinigingsrondes, samen opgeteld nog eens 8% inleveren. In totaal wil KLM structureel 20% procent hebben gerealiseerd binnen 5 jaar. KLM heeft bijvoorbeeld duidelijk aangegeven dat ze na invoering van de Nieuwe Leidinggevende af wil van twee leidinggevenden aan boord, met de P in de sterkte denken zij al een argument te hebben: wat is de toegevoegde waarde, de P staat als een dure CA te werken aan boord. Als KLM dit doorzet betekent dit boventalligheid van kader en komt er minder doorstroom voor CA’s.
 
Q Wat is de definitie van een eindbod?
A Een eindbod is normaal gesproken een bod waaraan niet meer kan worden gesleuteld, KLM zegt hiermee ‘slikken of stikken’ er valt dus niets meer te onderhandelen. Hoe vreemd is het dan dat KLM zonder eerst daar de overlegpartners de VNC en FNV Cabine in te kennen nog een aanpassing heeft gedaan nadat het bij ons was neergelegd. Ondanks dat de eenzijdige verbeterde winstdeling op zichzelf gunstig lijkt, blijft het eenmalig geld tegenover structureel geld inleveren.
We leveren dus arbeidsvoorwaarden voor altijd in voor een eenmalige verhoging van 1% (bruto) over 12 maand salarissen.
Een beginnende CA ( salarisschaal stap 1 ) € 2078,43 x 12 = 1% € 249,44 ( na belastingen van ongeveer 37%) rest daarvan nog € 157,44 netto.
Een seniore CA ( einde salarisschaal ) € 3298,- x 12 = 1% € 395,57 ( na belastingen van ongeveer 39%) rest daarvan nog € 237,29 netto.
Een Purser ( midden in de salarisschaal stap 15 ) € 3653,89 x 12 = 1% € 438,46 ( na belastingen van ongeveer 41% ) rest daarvan nog € 259,46 netto.
Een Senior Purser ( stap 25 van de salarisschaal ) € 5659,54 x 12 = 1% € 679,14 ( na belastingen van ongeveer 42% ) rest daarvan nog € 441,44 netto.
Deze voorbeelden is bij 100% dienstverband, bij deeltijders is dit dus naar rato lager.
Overigens is voor wat betreft de VNC niet alles voor geld te koop: structureel fors inleveren op je arbeidsvoorwaarden tegenover eenmalige kruimels is geen balans.
 
Q Ik ben het voor een deel eens met het KLM-eindbod, maar vind dat er ook zaken in staan die absoluut niet kunnen. De VNC kan daar toch nog over onderhandelen?
A Het eindbod dat KLM heeft neergelegd is walt het woord al zegt een eindbod, onze voorstellen en jullie tips en ideeën ten spijt, daar valt niet meer over te onderhandelen. Het is een ja of nee en bij de VNC is dat een volmondig NEE geworden.
 
Q Waarom voert de VNC op vrijdag 15 september al actie?
A Er lag al een ultimatum over de -1 CA maatregel waaraan KLM geen gehoor heeft gegeven. Onze Ledenraad heeft ons, unaniem, opgeroepen om tot actie over te gaan. Dit moeten we op korte termijn doen om KLM te forceren hun eindbod in te trekken en weer aan tafel te komen. Als FNV Cabine namelijk ja zegt tegen het eindbod kan KLM een akkoord sluiten met alleen FNV Cabine en dan geldt die CAO voor ons allemaal. Het is dus vijf voor twaalf! De VNC zal zich daar overigens niet bij neerleggen en juridische stappen nemen om de positie van onze leden te beschermen. Mocht FNV Cabine tegenstemmen dan is de VNC bereid om gezamenlijk verder actie te voeren.

Q Klopt het dat de VNC geen stakingskas heeft?
A De VNC heeft uiteraard een kas, die kan worden aangesproken bij eventuele stakingen.

Kom naar de infosessies
Heb je vragen of wil je meer info? Kom naar de informatiebijeenkomsten.  Aanmelden kan via secretariaat@vnconline.nl o.v.v. je naam, personeelsnummer en voorkeursdatum/tijd.

Maandag 18 september van 15.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 19 september van 15.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 26 september van 15.00 tot 17.00 uur
Woensdag 27 september van 15.00 tot 17.00 uur
Donderdag 28 september van 15.00 tot 17.00 uur

Jullie zijn van harte welkom op ons kantoor, Stationsplein 406 op Schiphol Oost.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA