Meest gestelde vragen/antwoorden KLM cao

23 jan. 2015

Veel en vaak ingewikkelde materie speelt er rondom het afsluiten van onze arbeidsvoorwaarden. Gedurende de KLM cao-onderhandelingen ontvangen we van jullie vragen.
Veel en vaak ingewikkelde materie speelt er rondom het  afsluiten van onze arbeidsvoorwaarden. Gedurende de KLM  cao-onderhandelingen ontvangen we van jullie vragen. De regelmatige  terugkerende vragen hebben we hieronder - met ons antwoord - op een rij  gezet.

We hopen hiermee meer duidelijkheid te geven over de afwegingen die we maken, want de VNC: dat zijn we samen! 

Dat blijkt ook uit jullie grote betrokkenheid: we krijgen naast  vragen ook veel succeswensen en steunbetuigingen. Samen met de nieuwe  leden die zich aanmelden voelen wij ons versterkt. We zijn bovendien  dankbaar voor het gestelde vertrouwen. Dat vertrouwen steunt het cao  team in de zware taak om tot het uiterste te gaan voor behoud van  werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Zijn de cijfers die KLM presenteert gecontroleerd door de VNC?
Alle  voorstellen en berekeningen worden door ons team van experts  doorgerekend. Bij onduidelijkheid vraagt de VNC kritisch door bij KLM om  zo alle benodigde informatie te krijgen die we nodig hebben om een goed  oordeel te kunnen vormen. Voor 99% (voor een klein gedeelte geldt dat  deze vanwege bedrijfsgevoelige niet openbaar zijn) vind je hier deze kritische vragen met de antwoorden van KLM.

Waarom is onze WRR deels ons salaris?
Onze  Werk- en Rusttijden Regeling (WRR) is gebaseerd op een 40-urige  werkweek. In onze cao is vastgelegd dat hoe langer je overwerkt, hoe  groter de compensatie in vrije tijd daarvoor is.  In ons salaris zit -  in tegenstelling tot andere cao's - namelijk geen  onregelmatigheidstoeslag terwijl ons werk wel al die componenten bevat:  overuren, tijdsverschillen en nachtdiensten. Het langer werken dan  standaarddagen van acht uur, het onregelmatig en het door de nacht heen  werken wordt verrekend in onze WRR. Zou je een gedeelte van dat verlof  inleveren, dan lever je een gedeelte van je vergoeding in terwijl dat  bij anderen in het salaris blijft vergoed. Wanneer je ons RV zou  omrekenen in geld, kan dat oplopen tot 30% meer salaris. Daarom kan een  versoberde WRR gezien worden als vermindering op loon.

Waarom is het ´Keeping the family together' van de baan?
'Keeping  the family together' leek te werken voor Transform 2015. Nu blijkt deze  formule achterhaald: KLM zet in op een scherp bezuinigingsprogramma  waarbij zij aangeeft dat bij sommige afdelingen er boventalligheid is,  kortweg er is teveel personeel voor te weinig werk. Voor cabinepersoneel  geldt dit overigens niet, sterker nog de vliegproductie wordt heel krap  ingepland. Dit is mede het gevolg van een aannamestop.

Hoe zijn de loonkosten over de verschillende domeinen bij KLM eigenlijk verdeeld?
In onderstaand overzicht vind je de arbeidskosten per cao-domein, het aantal FTE' s en de daarbij behorende loonsom weer.

CAO domein   &nnbsp;           FTE's           Loonsom in mln euro
Grond                          12.795                 942,6
Cabine                          6.246                422,9
Vliegers                        2.520                 628,1

Totaal                          21.560             1.993,6

Waarom is het zo belangrijk om de visie van KLM duidelijk van hen te krijgen?
Het  is belangrijk om te weten welke positie KLM - ook in de samenwerking  met AF - wil innemen in de markt. Wat voor maatschappij wil KLM zijn,  hoe wil zij dat bereiken en welk perspectief biedt het aan haar  personeel? Deze vragen moeten helder beantwoord zijn om goed te kunnen  onderhandelen over onze cao.

Perform 2020 zou een investeringsprogramma zijn om ons te  onderscheiden in de wereldluchtvaart, is het nu omgebogen in een  zoveelste bezuinigingsronde?
In september noemde De  Juniac (CEO AF/KL) het bezuinigingsprogramma Transform 2015 succesvol;  in oktober beloofde de toenmalige CEO KLM (tijdens de kwartaalcijfers)  ruimte voor loonsverhoging en in november startte KLM een offensief met  een compleet andere boodschap. Wat ging er mis en/of wat heeft niet  opgeleverd wat wel afgesproken was? In de huidige Cabine cao is wel  voldaan aan de beloofde bezuinigingen, met andere woorden waar zit het  lek? De VNC staat er dan ook op dat de andere afspraken in Transform  2015 eerst worden nagekomen voordat er weer gewezen wordt naar ons. De  VNC zal uiteraard haar verantwoordelijkheid pakken als dat nodig is,  maar het kan niet zo zijn dat een greep uit onze Cao nodig is om  mismanagement op te vangen.

Wat is een cao-raamwerk?
Met een  cao-raamwerk baken je uitgangspunten voor verdere afspraken af (in dit  geval tussen KLM en cabinebonden). Doel is een balans te krijgen in het  eventueel investeren en het delen in eventuele opbrengsten door en voor  cabinepersoneel. De VNC blijft strijden voor het behoud van zo goed  mogelijke arbeidsvoorwaarden. Samen met de andere cabinebonden hebben we  een raamwerk opgesteld, een soort intentieverklaring, waarin we de  randvoorwaarden waaronder we eventueel zouden willen inleveren hebben  vastgelegd. We zijn in dit proces nog op inhoud bezig met KLM.

We beseffen dat er mogelijk vragen onbeantwoord blijven, mail jouw vragen naar secretariaat@vnconline.nl. 

KLM sectiebestuur 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA