• home
  • Actueel
  • Meerderheid KLC leden stemt in met cao protocol

Meerderheid KLC leden stemt in met cao protocol

29 dec. 2020
De ruime meerderheid (70%) van de VNC KLC-stemmers heeft ingestemd met het cao protocol (klik hier voor het document) waarin de jaarlijkse salarisverhoging nader is uitgewerkt.  

Leden hadden van afgelopen donderdag tot en met vandaag de mogelijkheid om hun stem uit te brengen over een aanpassing van de cao, specifiek het artikel rondom de jaarlijkse verhoging (cao KLC cabine, Bijlage 2 - jaarlijkse verhoging). De stemming is positief afgerond omdat er is ingestemd door onze leden.

Salariscorrectie
Hiermee is ook de laatste stap gezet in de zaak van de salariscorrectie. Door deze positieve uitslag verplicht KLC zich om bij het salaris van januari 2021 het eerder teruggevorderde deel terug te betalen aan de gedupeerde CA’s. Daarnaast geeft de nieuwe cao tekst meer duidelijkheid voor toekomstige promoties die samenlopen met jaarlijkse verhogingen. Tevens zal er aan het nieuwe salarishuis, zoals beschreven in artikel 4 in het eerder aangenomen protocol d.d. 19 november 2020 waarin onder andere de nieuwe functie van Cabin Supervisor wordt beschreven, een trede 1 worden toegevoegd aan de salarisschaal van CA1.  

Cao proces KLC
Ter verduidelijking: zowel dit cao protocol d.d. 22 december 2020 als het cao protocol d.d. 19 november 2020 zijn toevoegingen of aanpassingen van het huidige KLC cabine cao die op 1 juni 2019 is verlopen, maar desalniettemin nog van toepassing is. Tijdens de afgelopen sectievergadering en middels een uitgebreid nieuwsbericht hebben we het totaalpakket van de cao-onderhandelingen nader toegelicht. Over het vervolg hiervan komen we zo snel mogelijk bij jullie terug.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact op via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Cas Voskuyl en Luc van der Eijk
KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA