• home
  • Actueel
  • Meer diversiteit in uniformvoorschriften voor easyJet cabinepersoneel

Meer diversiteit in uniformvoorschriften voor easyJet cabinepersoneel

8 dec. 2022
easyJet heeft een aantal wijzigingen aangekondigd in de uniformvoorschriften voor cabinepersoneel. Voortaan mag het korps zichtbaar tatoeages dragen bij het uniform en zij kunnen kiezen voor een ‘pronoun’ – een voornaamwoord - op hun naamspeld. Dat laatste gaat dan om de keuze voor bijvoorbeeld ‘zij/haar’, ‘hij/hem’, ‘zij/hen’ of een andere combinatie.

De luchtvaartmaatschappij wil – in samenspraak met Ondernemingsraad en vakbonden – met deze aanpassingen een inclusieve en respectvolle bedrijfscultuur creëren. De wijzigingen moeten bijdragen aan een werkomgeving waar bemanningsleden zich op hun best voelen en zichzelf kunnen zijn.

Trend in de luchtvaart
De wijziging in het tattoo-beleid is echter niet zonder voorwaarden. Zo zijn tatoeages in het gezicht of in de hals niet toegestaan en worden bijvoorbeeld uitingen van geweld of drugs-gerelateerde plaatjes ook niet geaccepteerd. easyJet komt met de nieuwe regels omtrent uniformering tegemoet aan een lang gekoesterde wens vanuit het korps cabinepersoneel en volgt daarmee een trend in de luchtvaart.
Steeds meer luchtvaartmaatschappijen versoepelen hun voorschriften met betrekking tot uniformering, ondanks het feit dat deze niet altijd eenvoudig te implementeren zijn. Er wordt immers op verschillende landen gevlogen, met verschillende inzichten en meningen over kleding, haardacht, tatoeages en diversiteit. Doorslaggevend bij easyJet was echter dat het personeel zich veilig en gesteund voelt.
De VNC staat achter de aanpassingen, we zijn blij dat easyJet haar cabinepersoneel in staat stel om persoonlijke keuzes te maken omtrent uiterlijk en identiteit.

Of en wanneer dezelfde voorschriften gaan gelden voor het cockpit personeel is nog niet bekend.

Farah van Keeken & Dino Brunst
Sectiebestuur easyJet


English version:More diversity in uniform requirements for easyJet cabin crew

easyJet has announced a number of changes to the uniform regulations for cabin crew. From now on, flight attendants may wear visible tattoos with the uniform and they can opt for a pronoun on their name pin. The latter concerns the choice for, for example, 'she/her', 'he/him', 'they/them' or another combination.
The airline - in consultation with the Works Council and the trade unions – wants to create an inclusive and respectful corporate culture with these adjustments. The changes should contribute to a working environment where crew members feel at their best and can be themselves.

Trend in aviation
The change in the tattoo policy however is not without conditions. For example, tattoos on the face or neck are not allowed and expressions of violence or drug-related images are also not accepted. With the new rules regarding uniformity, easyJet meets a long-cherished wish from the cabin crew and follows a trend in aviation.
Several airlines are updating their regulations regarding the uniform, despite the fact that these are not always easy to implement. After all, there are flights to different countries, with different insights and opinions about clothing, hairstyle, tattoos and diversity. The decisive factor for easyJet, however, was that the staff felt safe and supported.
The VNC supports the changes, we are happy that easyJet allows its cabin crew to make personal choices about appearance and identity
Whether and when the same regulations will apply to the cockpit crew is not yet known.

Farah van Keeken & Dino Brunst
easyJet section VNC

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl- 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Belangen-behartiging

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA