Mathi Bouts benoemd tot Erelid VNC

25 jun. 2014

Mathi Bouts, vliegend KLM collega (purser) en zeer actief VNC lid, is vandaag op de Algemene Ledenvergadering tot Erelid van de VNC benoemd. Tijdens de ALV werden de oorkonde en bijbehorende speld van onze hoogste onderscheiding aan de blij verraste Mathi uitgereikt door voorzitter .
Mathi Bouts, vliegend KLM collega (purser) en zeer actief VNC lid, is vandaag op de Algemene Ledenvergadering tot Erelid van de VNC benoemd.

Tijdens de ALV werden de oorkonde en bijbehorende speld van onze hoogste onderscheiding aan de blij verraste Mathi uitgereikt door voorzitter Annette Groeneveld.

De onderstaande tekst van de oorkonde wijst voor zich:

De Algemene Ledenvergadering van de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel VNC, bijeen op 25 juni 2014, heeft op voorstel van het  Algemeen Bestuur, de heer Mathi Bouts benoemd tot Erelid.

De heer Bouts heeft zich gedurende het overgrote gedeelte van zijn carrière verdienstelijk gemaakt voor de VNC en daarmee voor zijn KLM cabinecollega's. Zijn jarenlange bijdrage aan Groepscommissie 31 en aan de Centrale Ondernemingsraad heeft het KLM cabinepersoneel binnen het bedrijf duidelijk op de kaart gezet.

Daarnaast is hij een ter zake kundige bron van kennis en ervaring die de VNC heeft kunnen inzetten daar waar die kennis en ervaring noodzakelijk was. Hij heeft in relatie tot de onderhandelingen over een nieuw loongebouw voor nieuw KLM cabinepersoneel namens de VNC deelgenomen aan de werkgroep die als taak had de mogelijkheden te verkennen. Voor die werkgroep heeft hij externe kennis aangedragen. Tevens heeft hij voor de VNC de werkgroep scherp gehouden op het proces en de inhoud. 

Op het gebied van de Europese samenwerking is hij voor de VNC een wegvoorbereider geweest. Na het falen van de Europese samenwerking in het verband van de European Transport Workers Federation, is de VNC op zoek gegaan naar meer specifieke samenwerking met Europese cabinebonden. Het opzetten van een Europese organisatie met een zetel in Brussel en met deelnemers uit zes verschillende landen is niet eenvoudig. De heer Bouts heeft kans gezien om in zeer korte tijd de oprichting van EurECCA vlot te trekken.

De VNC is de heer Bouts veel dank verschuldigd voor de kwaliteit van zijn werk en voor het feit dat de VNC nooit tevergeefs een beroep op hem doet. Wij zijn dan ook bijzonder trots om de heer Bouts te mogen benoemen tot Erelid.

Algemeen Bestuur VNC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA