• home
  • Actueel
  • Lopende zaken en achtergronden tijdens Algemene Ledenvergadering

Lopende zaken en achtergronden tijdens Algemene Ledenvergadering

29 jun. 2016

Positief kritische leden van al onze secties (KLC, KLM, TUI, transavia en easyJet) waren vandaag van de partij tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Het reilen en zeilen van de VNC in het afgelopen jaar kwam  in een tour d'horizon langs.
Voorzitter Annette Groeneveld opende de vergadering en verzocht een minuut stilte om de leden/collega's te herdenken die ons het afgelopen jaar helaas zijn ontvallen.Vervolgens werd er stilgestaan bij algemene zaken waar we als VNC mee aan de slag zijn: denk aan het bestrijden van oneerlijke concurrentie; unruly passengers; Toxic air en het borgen van goede cao’s en dito arbeidsvoorwaarden.  

Een stijgend ledenaantal bij jarige VNC
De VNC collega’s zijn dagelijks bezig met zorg voor werkgelegenheid en een goede balans in arbeidsvoorwaarden voor alle leden. Want dat is essentieel voor het kunnen blijven uitoefenen van ons vak tot aan je pensioen. Leuk detail is dat de VNC op 26 augustus 70 jaar bestaat en sindsdien goede services en ondersteuning in alle aspecten van het werkveld biedt. Er is de laatste jaren dan ook een flink stijgende lijn in het aantal VNC leden, een mooi resultaat waar we erg blij me zijn!

Haagse poppen aan het dansen
De VNC is daarnaast nog altijd druk met de lobby ofwel het beïnvloeden van externe partijen in de nationale en Europese politiek. Het gaat onder andere om het tegenwerken van oneerlijke concurrentie middels staatssteun bij de Golf carriers; hoge subsidies voor maatschappijen buiten Europa en het door low cost carriers inzetten van zelfstandigen (ZZP'ers) die met veel eigen risico's en slechte financiële regelingen vliegen.
De Haagse poppen zijn langzaamaan aan te dansen, politici durven stapjes te zetten richting het voorwaarden stellen aan het verder uitbreiden van landingsrechten aan Etihad, Emirates, Qatar Airways en Turkish Airlines. Het is echter een veeg teken dat Duitsland, Frankrijk en Engeland deze Gulf carriers aan de voorkant al heel duidelijk heeft gezegd dat oneerlijke concurrenten niet welkom zijn. Zij beschermen daarmee hun luchtvaartsector en eigen belangen. Een logisch gevolg lijkt dat de hardste klappen hierdoor bij het braafste jongetje van de klas gaan vallen: in Nederland.  VNC blijft daarom samen met Europeans for fair competition (http://e4fc.eu/) de strijd tegen oneerlijke concurrentie aangaan. Onder meer middels het uitdragen van de feiten rondom valse concurrentie en de lobby in de landelijke en Europese politiek.

Adviesgroep cabinelucht
Een andere lange weg is het ook al jaren door de VNC op de kaart zetten van 'toxic air'. Vorig jaar is de VNC gevraagd om zitting te nemen in de door Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ingestelde Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC).  Het doel is adviseren en ontwikkelen van nieuw (internationaal) onderzoek en de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten onderbrengen. Vliegend personeel moet duidelijkheid krijgen wat de samenhang is met het werken aan boord, het inademen van cabinelucht en bepaalde gezondheidsklachten. Pas als er helderheid uit onderzoeken komt, kan er een aanpak van de oorzaak komen.

Preventie agressieve passagiers
De VNC is een van de deelnemers in het Platform Unruly Passengers (PUP). Waarhet voorkomen van agressie incidenten een hoofddoel is. Dat dit geen aandacht heeft bij de Luchthaven Schiphol blijkt helaas uit het feit dat zij keer op keer wordt uitgenodigd, maar nog niet een keer is komen opdansen. Juist zij kunnen meewerken aan waar al lang op wordt gehamerd: een punt waar dronken en/of agressieve passagiers kunnen worden gemeld. Op London Gatwick heeft een integrale aanpak van restaurants, bars, politie, grondpersoneel en de luchtvaartmaatschappijen geleidt tot halvering van het aantal incidenten. Passagiers worden op basis van meldingen op de luchthaven al geweigerd op vluchten en op no-fly lijsten gezet.

EurECCA met bijna 40.000 verenigde cabineleden
Het mede door de VNC opgerichte EurECCA (overkoepelend Europees orgaan voor cabinepersoneel) telt nu bijna 40.000 cabineleden. Door bundeling van krachten is het mogelijk om de belangen van cabineleden goed te verdedigen en niet te laten ondersneeuwen door de grote gezamenlijke transportlobby. Er zit een stevige voet tussen de deur van het Europees parlement en bij EASA (het Europees Agentschap voor veiligheid van de luchtvaart). Kijk op http://www.eurecca.aero/ voor meer EurECCA informatie.

Huishoudboekje op orde
Om alle VNC leden goed te kunnen vertegenwoordigen moet de Vereniging financieel gezond zijn. Door de in balans zijnde financiële situatie zal de contributie niet worden verhoogd. De Kascommissieleden - die jaarlijks de cijfers controleert en scherp de financiële stand van zaken bekijkt - heeft opnieuw decharge verleend. Je kunt hun verslag teruglezen op het web.

Aansluitend werden ontwikkelingen per sectie (KLM, transavia, KLC, TUI en easyJet) toegelicht. Om tot slot onder het genot van een hapje en drankje met de aanwezige leden bij te praten.

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA