Loonbod transavia onvoldoende

7 aug. 2017
Vorige week heeft  het VNC sectiebestuur transavia een ultimatum gesteld voor een structurele loonsverhoging van 3 procent: 1,5 procent per 1 januari 2017 en 1,5 procent per 1 januari 2018, voor een cao die loopt tot en met 31 december.

In het cao onderhandelingsresultaat dat het VNC sectiebestuur  op 3 april jl. met transavia heeft bereikt, heeft het bedrijf een structureel loonbod gedaan:  1 procent per 1 december 2017 en 0,5 procent per 1 juli 2018 (1,5 procent over 2 jaar). Daarnaast wilde transavia een eenmalige uitkering toekennen van 0,5 procent. Deze zou worden omgezet in een structurele loonsverhoging als er definitieve afspraken worden gemaakt omtrent een nieuwe WRR-regelset. De VNC heeft dit onderhandelingsresultaat neutraal aan haar leden voorgelegd. Zoals jullie weten is dit onderhandelingsresultaat door de leden afgewezen, met als voornaamste reden het te lage loonbod van transavia.

Loonbod transavia is geen loonsverhoging
De VNC beschouwt het loonbod van transavia niet als een loonsverhoging: met het loonbod dat het bedrijf heeft gedaan zal de financiële positie van het cabinepersoneel niet significant verbeteren. Wat transavia voorstelt is het op peil brengen van het loon tot een niveau dat eigenlijk jaren geleden al bereikt had moeten worden. Het transavia cabinepersoneel heeft  voortdurend laten zien dat zij het bedrijf ter wille zijn, zij hebben hun steentje zonder meer bijgedragen. Of het nu gaat om kostenbesparingen, productiviteitsmaatregelen of problemen in de productie: keer op keer worden de schouders eronder gezet om uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom vindt het sectiebestuur dat het bedrijf nu in het cabinepersoneel moet investeren en wel met een daadwerkelijke loonsverhoging. Het loonbod van het bedrijf doet hier absoluut geen recht aan, zeker gezien het uitblijven van een structurele loonsverhoging in de afgelopen 4 jaar.

De VNC en haar leden beschouwen een structurele loonsverhoging van 3 procent over twee jaar, zonder daarvoor arbeidvoorwaarden voor in te moeten leveren, als een acceptabele loonsverhoging. Mocht transavia voor 4 september geen gehoor hebben gegeven aan onze looneis, dan ziet de VNC zich genoodzaakt om actie te voeren.

Verspreid het actielogo
Bijgaand (klik hier) vind je ons aangepaste actielogo dat zich hopelijk als een olievlek zal verspreiden. Met dit logo wil de VNC een statement maken. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over het gebruik van het actielogo, neem dan contact met ons op via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA