• home
  • Actueel
  • Loon blijft knelpunt in naderende eindfase KLC Cao-onderhandelingen

Loon blijft knelpunt in naderende eindfase KLC Cao-onderhandelingen

21 okt. 2022
Gisteren hebben we het tijdens het Cao-overleg met KLC voortvarende stappen kunnen maken op belangrijke onderwerpen als de WRR en verbeterde afspraken inzake de functie Cabin Supervisor. Helaas is en blijft het onderwerp loon een knelpunt om tot een gedegen cao te komen.

De VNC volhardt nadrukkelijk om tot een KLC Cao te komen waarin zowel goede afspraken op loon, maar ook op inhoud komen. Dat wil zeggen op onder andere WRR-gebied en de Cabin Supervisor functie. Met nu een zestal overleggen achter de rug, zien we progressie en hopen we op korte termijn overeenstemming te kunnen bereiken over verbeteringen.

Echter over het zeer belangrijke onderwerp loon is er nog geen overeenstemming bereikt met KLC. We staan voor een loonbod dat iets bijdraagt voor iedereen in het KLC-korps. Ondanks het feit dat er al diverse voorstellen van beide partijen over en weer zijn gegaan, zien we nog niet het gewenste resultaat voor onze cabinecollega’s op dit gebied.

Vervolg
De VNC gaat nu in beraad over hoe dit laatste struikelblok te nemen zodat er ook overeenstemming valt te bereiken over loonsverhoging. We zijn ons ervan bewust dat de huidige economische situatie en de werkdruk vragen om verbeteringen en we zullen er alles aan doen om dit zo snel, maar vooral ook zo goed als mogelijk, voor elkaar te krijgen. Zodra wij meer kunnen melden, horen jullie dit uiteraard van ons.

Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben, schroom dan niet contact op te nemen via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

KLC Sectiebestuur
Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA