Ledenvergaderingen pensioen transavia

1 nov. 2017
De VNC is al geruime tijd met transavia aan het onderzoeken op welke manier en onder welke omstandigheden het pensioen van het cabinepersoneel het beste resultaat kan opleveren. Dit onderzoek nadert zijn einde. Daarom nodigt het VNC sectiebestuur de transavia leden uit op één van onze ledenvergaderingen in december om de resultaten van dit onderzoek te bespreken. De leden kunnen dan tevens stemmen waar en op welke wijze hun pensioenregeling wordt voortgezet.

Wanneer je bij transavia werkt bouw je vanaf je 21e pensioen op. Elke maand wordt er een pensioenpremie van je salaris ingehouden. Ook transavia betaalt maandelijks een deel. De totale som van deze premies is momenteel ondergebracht bij Aegon. Zij beleggen deze pot met geld wat er uiteindelijk voor moet zorgen dat we straks allemaal een pensioen hebben. Op dit moment betaalt het cabinepersoneel van transavia een flink bedrag aan Aegon om er zeker van te zijn dat er straks een pensioenresultaat van een zekere hoogte is. Je kan dit zien als een soort verzekering. Omdat er de afgelopen veel is veranderd in de pensioenwereld, is het interessant om te onderzoeken of we het pensioen van het cabinepersoneel van transavia niet op een andere manier kunnen regelen waardoor het uiteindelijke pensioenresultaat hoger uitvalt.

Ledenvergaderingen
De VNC zal de uitkomsten van het onderzoek naar alternatieve pensioen-mogelijkheden binnenkort met transavia bespreken. De uiteindelijke conclusie zullen we met de VNC leden bespreken die dan ook straks hun stem kunnen uitbrengen. De VNC organiseert drie ledenvergaderingen waarin we het onderzoek en de resultaten uitgebreid zullen presenteren en toelichten:

maandag 18 december 15:00-17:00 uur
woensdag 20 december 10:00-12:00 uur
donderdag 21 december 15:00-17:00 uur

Te zijner tijd zullen we je verder informeren.

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA