Ledenvergadering KLC sectie 7 mei

10 apr. 2013

Langs deze weg willen wij je graag uitnodigen voor de Ledenvergadering van de KLC-sectie van de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel, de VNC. Deze vindt plaats op dinsdag 7 mei om 14.00 uur in het kantoor van de VNC, Langs deze weg willen wij je graag uitnodigen voor de Ledenvergadering van de KLC-sectie van de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel, de VNC. Deze vindt plaats op dinsdag 7 mei om 14.00 uur in het kantoor van de VNC, Stationsplein 406, Schiphol-Oost (Constellation gebouw, t.o. gebouw 133).


De agenda van de ledenvergadering is als volgt:

1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Goedkeuring verslag ledenvergadering 3 juli 2012
4.   Stand van zaken door het sectiebestuur
5.   Lopende CAO onderhandelingen
6.   Moties
7.   Rondvraag
8.   Sluiting

Tijdens de vergadering zal er koffie met gebak klaar staan! 

Ben je van plan de vergadering bij te wonen, dan vragen wij je dit ons te laten weten vóór 3 mei aanstaande. Dit kan via de mail: secretariaat@vnconline.nl

Aangezien er een aantal belangrijke zaken besproken worden en jullie het laatste woord hebben, roepen wij iedereen op om 7 mei 2013 in je agenda te zetten en naar de vergadering te komen. 

We zien je graag op 7 mei!

Met vriendelijke groet,

Daisy Panis
voorzitter KLC sectie

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA