Ledenvergadering KLC sectie

6 aug. 2013

Langs deze weg willen wij je graag uitnodigen voor de Ledenvergadering van de KLC-sectie van de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Deze vindt plaats op dinsdag 20 augustus om 14.00 uur in het kantoor van de VNC, Stationsplein 406, Schiphol-Oost (Constellation gebouw, t.o.
Langs deze weg willen wij je graag uitnodigen voor de Ledenvergadering van de KLC-sectie van de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC).

Deze vindt plaats op dinsdag 20 augustus om 14.00 uur in het kantoor van de VNC, Stationsplein 406, Schiphol-Oost (Constellation gebouw, t.o. gebouw 133).

De agenda van de ledenvergadering is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Benoeming Daisy Panis tot sectiebestuurslid

4. Goedkeuring verslag ledenvergadering 7 mei 2013

5. Stand van zaken door het sectiebestuur

6. Lopende CAO onderhandelingen

7. Moties

8. Rondvraag

9.    Sluiting

Tijdens de vergadering zal er koffie met gebak klaar staan!

Ben je van plan de vergadering bij te wonen, dan vragen wij je dit ons te laten weten vóór 16 augustus aanstaande. Dit kan via de mail; sectiebestuur.klc@vnconline.nl of secretariaat@vnconline.nl

Aangezien er gestemd moet worden en jullie het laatste woord hebben, roepen wij iedereen op om 20 augustus 2013 in de agenda te zetten en naar de vergadering te komen.

We zien je graag op 20 augustus aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel VNC

Het KLC-sectiebestuur

 

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA