• home
  • Actueel
  • Ledenstemming easyJet principeakkoord opent morgen

Ledenstemming easyJet principeakkoord opent morgen

14 feb. 2023
Met om te beginnen een flinke loonsverhoging in 2023 en doorstijgend in de jaren daarop, is een sterk verbeterd salaris in het nieuwe easyJet cao- principeakkoord bereikt. Dit was de voornaamste wens van onze leden en we zijn heel blij dat we het maximale daar uit hebben kunnen slepen met intensief en hard onderhandelen. Wij leggen dit cao-principeakkoord dan ook positief ter stemming aan de leden voor.

Hoe en wanneer het salaris stijgt in dit akkoord waarover jullie gaan stemmen lees je hier:
Het basissalaris:
● stijgt met 9% in april 2023;
● daar bovenop stijgt het verder met 4,5% in april 2024 (totaal meer dan 13,5%)
● daarna stijgt het met de 1 en 5% - afhankelijk van de inflatie - in 2025.
De sectorvergoeding
● stijgt bovendien met 4% in 2023;
● daar bovenop stijgt het verder tussen de 1 en 5% in de daaropvolgende 2 jaren > berekend op de dan   geldende cijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI).

Bereken jouw persoonlijke vooruitgang in salaris
Gebruik vooral onze VNC pay calculator om voor je zelf te berekenen wat de deal voor verbeteringen op jouw eigen situatie biedt.

Informatiepakket
Voor alle leden die niet in de mogelijkheid waren om aan te sluiten bij onze diverse en goed bezochte ledeninfosessie hebben wij dit informatiepakket gemaakt.

Laat jouw stem gelden!
Leden ontvangen morgen (woensdag 15 februari) vanaf 12.00 uur hun gepersonaliseerde stemlink op het mailadres waarmee ze bij ons staan geregistreerd. Het wordt via het professionele en onafhankelijke bureau Inkesta in bulks verzonden, dus het kan zijn dat de een de stemlink iets eerder of later ontvangt dan de ander. Je hebt tot maandag 20 februari 16.00 uur de tijd om je stem uit te brengen. Uiteraard delen we erna zo snel mogelijk de uitkomst van de stemming met jullie.

Samen sterk voor en door jou!

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuur

English version:

Member vote easyJet tentative labour agreement opens tomorrow

Starting with a substantial pay increase in 2023 and continuing to rise in subsequent years, a much improved salary has been achieved in the new easyJet CLA. This was the main wish of our members and we are very pleased that we were able to negotiate the maximum out of it due to our with intensive bargaining. Therefore we submit this tentative CLA for a positive vote.

How and when the salary increases in this agreement that you will vote on can be read here:
Basic salary:
● increases by 9% in April 2023;
● on top of that it rises further by 4.5% in April 2024 (total 13.5%)
● increase between 1 and 5% - depending on inflation - in 2025.
Sector pay:
● increases by 4% in 2023;
● on top of that, it increases further between 1 and 5% in the following 2 years > 
depending on inflation.

Calculate your own salary progression
Use our VNC pay calculator to calculate the improvements of this deal for your own personal situation.

Information package
For all members who were unable to join our diverse and well-attended member information session, we created this information packet.

Your vote matters!
Our members will receive their personalized voting link tomorrow (Wednesday, February 15) starting at noon via email. This email will be sent by Inkesta. You have until Monday, Feb. 20, 4 p.m. to cast your vote. Of course, we will share the outcome of the vote with you as soon as we receive the results from Inkesta.

Together, strong for and with you!

Farah van Keeken and Dino Brunst
easyJet section board

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. De contributie kun je (grotendeels) terugkrijgen via de cafetariaregeling. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA