Ledenraad stemt unaniem tegen KLM-eindbod!

7 sep. 2017
De KLM Ledenraad heeft vandaag unaniem tegen het KLM-eindbod gestemd (met 1 stem blanco) waarmee het door de VNC onverdeeld is weggestemd. Het KLM-sectiebestuur heeft het eindbod van KLM met een negatief advies aan de LR voorgelegd omdat het geen zorgvuldig, gebalanceerd eindbod is. Daarbij kent het te veel open eindjes waarvan de invulling onduidelijk is.

KLM heeft een eindbod neergelegd dat het fundament wegslaat onder onze arbeidsvoorwaarden. Ondanks alle mooie woorden waarmee KLM het omlijst, gaat het puur om bezuinigingen. En heel veel bezuinigingen: ieder voorstel dat niet minimaal 30 miljoen € opbrengt is door KLM meteen afgeserveerd!
En dan zijn we nog niet klaar want KLM wil in het kader van Perform 2020 nog twee grote bezuinigingsrondes van 8%. In totaal 20% in vijf jaar!
 
Daling motivatie, stijging ziekteverzuim
We hebben al bijna een jaar aan boord de ervaring met de -1 ca situatie opgedaan. De -1 ca maatregel in combinatie met de vluchten waar de purser al in de sterkte staat, heeft geleid tot een enorme daling in de motivatie van het cabinepersoneel en een drastische verhoging van het arbeidsverzuim van boven de 10%. Toch holt KLM willens en wetens de arbeidsvoorwaarden van het korps verder uit - wat uiteraard ook geen verbetering voor de passagiers inhoudt - en legt een eindbod neer wat slikken of stikken is. Bovendien is de -1 CA op 40% van de ICA (dit levert 18 miljoen € op) hiermee ingeruild voor de andere -1 te weten de P in de sterkte op 100 % van de ICA vluchten (dit levert 30 miljoen € op). Met dit voorstel verdwijnt een eenbanderpositie aan boord. De -1 CA zou worden teruggedraaid bij voldoende voortgang in het cao-proces en nu moet er een handtekening onder dit eindbod.
 
In het KLM-eindbod, dat voor alle duidelijkheid dus niet onderhandelaar meer is, zijn de nadelen voor alle functies substantieel.
Hieronder zetten we de belangrijkste zaken op een rij.

Eenbanders
 • De werkdruk voor de eenbanders loopt verder op met zo’n 10% doordat zij het achterin grotendeels alleen mogen uitzoeken met een P in de sterkte op alle vluchten. Denk aan in de M-class met de service naar onze passagiers; speciale maaltijden, CRM en dan nog meer stoelen in de M-class op de Airbus 330-200.
 • De kans op het toewijzen van aangevraagde verzoeken vermindert sterk omdat er een eenbanderpositie verdwijnt, daar komt de Purser in de sterkte voor te staan.
 • Ook zal bij het opeen klappen van de eenbanders en de tweebanders de verzoeken minder worden toegekend omdat er ruim 3000 tweebanders qua senioriteit boven gaan staan.
 • voor het volgen van de WBC skills krijg je geen bonus, je doet dit in eigen tijd wat je vervolgens vergoed krijgt in geld
 • de kans dat zij ondanks het behalen van WBC-skills in de WBC werken is minimaal want met ruim 7000 gegadigden kun je dat niet verwachten.
 • de promotiekansen naar de huidige hoogste leidinggevende functie en bijbehorend salaris/ pensioenopbouw is weg. Het maximum haalbare salaris NLG is ruim 350 € per maand lager dan het SP salaris.
 • de kans op ICA only verdwijnt met het verdwijnen van tweebander.
 • eenbanders worden uitgesloten van een Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) maar betalen die wel mee voor de rest van het korps.

Tweebanders
 • De werkdruk voor de tweebanders is met de uitbreiding van de WBC-service reeds gestegen en ook zij gaan daar 10% werkdrukverhoging bovenop krijgen.
 • Zij moeten Europa gaan vliegen, wat gezien de het feit dat er slechts 25 vrijwillig in de EU divisie voor tweebanders zit, niet populair is.
 • voor het volgen van de WBC skills krijg je geen bonus, je doet dit in eigen tijd wat je vervolgens vergoed krijgt in geld.
 • de kans dat zij ondanks het behalen van WBC-skills in de WBC werken is minimaal want met ruim 7000 gegadigden kun je dat niet verwachten.
 • de promotiekansen naar de huidige hoogste leidinggevende functie en bijbehorend salaris /pensioenopbouw is weg. Het maximum haalbare salaris NLG is ruim 350 € per maand lager dan het SP salaris.

(Assistent) Pursers
 • de (Assistent) Pursers en SP’s worden op elkaar geklapt to een nieuwe leidinggevende (NLG) die als een soort octopus 6 tewerkstellingen krijgt, eerste of tweede leidinggevende; in of boven de sterkte; op ICA of Europa of onder de rang als CA in de M-class, tenzij je de WBC skills doet dan mag je als CA in de WBC werken.
 • Verplicht solliciteren op de functie van NLG.
 • de promotiekansen naar huidige hoogste leidinggevende functie en bijbehorend salaris/pensioenopbouw is weg.
 • Het maximum haalbare salaris NLG is ruim 350 € per maand lager dan het SP salaris.
 • De salarisschaal voor de nieuwe leidinggevende is zo opgerekt dat je pas na 29 dienstjaren op je eindschaal zit.
 • geen uitzicht op ICA only (zoals huidige SP functie).
 • nivellering van de functie met op termijn totale uitfasering van de functie (visie KLM).

Senior Pursers
 • verlies van de hoogste promotieplaats.
 • verlies van functie, tewerkstelling en salarisperspectief.
 • een nieuwe leidinggevende (NLG) heeft als een soort octopus 6 tewerkstellingen krijgt, eerste of tweede leidinggevende; in of boven de sterkte; op ICA of Europa of onder de rang als CA in de M-class, tenzij je de WBC skills doet dan mag je als CA in de WBC werken.
 • bevroren salaris dus je gaat niet mee in een eventuele cao-loonstijging.
 • Senioriteit telt niet meer mee bij het vaststellen van de tewerkstellingen, idee van KLM is om via verzoekensysteem posities aan te vragen.
 • Wat doet het met het toewijzen van verzoeken: privé/werk balans.

Kortom: algemene negatieve impact op het verzoekensysteem oftewel je werk/privébalans; verminderen van carrière- en promotiekansen. Dat vinden wij onacceptabel personeelsbeleid.
 
Wat staat hier tegenover
Tegenover het massaal inleveren staan ook wat positieve puntjes zoals 1% loonsverhoging; een deeltijdregeling voor pensioen; een bruto eenmalige uitkering van 450€ waarbij netto minder dan de helft over blijft; verhoging van het aantal super jokerdagen en een verbeterde winstdelingsregeling, maar dan weer niet met terugwerkende kracht over heel 2016.
 
Wij vinden het onbegrijpelijk dat KLM geen enkel oog heeft voor de inzet van het cabinepersoneel en de wissel die dit soort drastische ingrepen trekt op het werk aan boord. KLM mag dan vinden dat wij onvoldoende oog hebben voor de financiële kant van de zaak, maar KLM is volledig blind voor de impact op het cabinekorps en op de passagiers.
 
Omdat we ons kunnen voorstellen dat er behoefte is aan persoonlijk contact over een belangrijk onderwerp als onze cao, organiseren we informatiebijeenkomsten.  Aanmelden kan via secretariaat@vnconline.nl o.v.v. je naam, personeelsnummer en voorkeursdatum/tijd.
Maandag 11 september van 15.00 tot 17.00 uur (=vol)
Maandag 18 september van 15.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 19 september van 15.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 26 september van 15.00 tot 17.00 uur
Woensdag 27 september van 15.00 tot 17.00 uur
Donderdag 28 september van 15.00 tot 17.00 uur
 
Jullie zijn van harte welkom op ons kantoor, Stationsplein 406 op Schiphol Oost. Zolang er animo blijft, gaan we door met uitnodigingen voor nieuwe informatiebijeenkomsten.
 
KLM sectiebestuur
 
Wat heeft cabine-crew al ingeleverd?
 • We hebben de afgelopen 6 jaar met zo’n 9500 cabineleden veel ingeleverd en bijgedragen, bij deze de meest ingrijpende veranderingen op een rij:
 • Met de recente pensioendeal is KLM’s balansrisico’s enorm verkleind, wat gunstig is voor haar financiële positie;
 • Per persoon (FTE) rond de 20 dagen per jaar ingeleverd aan ICA reisverlof;
 • Op Europa hogere productiviteit: meer werk door meer passagiers in een Boeing 737 maar niet meer personeel;
 • De nieuwe configuratie Airbus A330-200 densificatie zorgt voor werkdrukverhoging;
 • Structureel en tijdelijk vakantiedagen ingeleverd;
 • Vooralsnog is cabinepersoneel de enige groep binnen KLM die middels een aanpassing in het loonhuis sinds 2014 goedkoper is;
 • Sinds bijna een jaar -1 CA op 40% van ICA vluchten;
 • en al die jaren geen salaris erbij!

Zet dit alles nog even in het licht van:
 • Ongekend hoge financiële resultaten KLM groep, de verwachting is een nettowinst van bijna 1 miljard euro;
 • Een stijging van zo’n 18% aan variabel inkomen over 2011-2015 voor de top van zo’n 150 KLM managers die ons nog meer willen laten inleveren;
 • ook de directie kreeg onlangs nog tussen de 3 en 5% erbij;
 • De 5-jarige Air France cabine-cao zonder bezuinigingsklappers;
 • Een lijst van bezuinigingen die al lopen maar nog niet zijn meegeteld in de bezuinigingen;
 • Het cabinepersoneel de laagste loonkosten heeft binnen KLM en daarop nu nog eens moet gaan inleveren;
 • KLM in volgende rondes nog verder wil bezuinigen met Perform 2020: nog 2 maal 4% te gaan;
 • We nog 2 cao-rondes af zijn in de opmaat om low cost cabinepersoneel te worden;
 • Het doel van KLM om de klant centraal te stellen niet terugkomt in hun eindbod;
 • De belofte van KLM om ons vak in 100% dienstverband tot aan je pensioen te kunnen volhouden niet terugkomt in hun eindbod.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA