• home
  • Actueel
  • Ledenraad stemt in met KLM principe akkoord

Ledenraad stemt in met KLM principe akkoord

11 jan. 2018
Vandaag heeft onze Ledenraad met overgrote meerderheid ingestemd met het KLM principe akkoord. De uitslag van de stemming is 58 voor, 1 tegen en 1 blanco stem.

We hebben omtrent de cao een lange, moeizame weg bewandeld die zo’n anderhalf jaar de gemoederen bezig heeft gehouden. Deze weg leek in een doodlopende straat te eindigen met het KLM eindbod dat massaal door de leden van de VNC en FNV Cabine werd weggestemd.

De totstandkoming van het principe akkoord
Vervolgens is er informeel contact gezocht met beide cabinebonden vanuit de KLM cao delegatie. De VNC is hierop ingegaan en afgelopen weken is er intensief overleg geweest tussen de VNC en KLM, dat heeft geresulteerd in het principe akkoord waar nu de Ledenraad mee heeft ingestemd.

Verantwoordelijkheid naar de achterban
Wij hebben vanaf het begin van deze gesprekken gezegd dat het onze duidelijke voorkeur heeft om een cao te sluiten met drie partijen: KLM, de VNC én FNV Cabine. We hebben namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar onze achterban, het korps. De collega’s die lid zijn bij een van de twee cabinevakbonden zijn eensgezind gebleken bij de afwijzing van het eindbod en we hopen dat zij dit ook zijn bij de instemming met het sterk verbeterde bod dat er nu ligt.
De cao - het woord zegt het al - is een ‘collectieve arbeidsovereenkomst’ die geldt voor het hele korps.

We blijven ondertussen communiceren!
Ondertussen zullen wij in de communicatie toelichtingen blijven geven en de onderwerpen uit het principe akkoord specifiek uitdiepen. Ook komen er VNC infosessie, op korte termijn zullen we die data publiceren zodat je kan inschrijven.

Wij vinden dat we met dit principe akkoord een verantwoorde concessie doen op productiviteit en daarmee de verantwoordelijkheid nemen om aan de bezuinigingen bij te dragen met daartegenover vele positieve zaken voor het cabinekorps.

KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA