• home
  • Actueel
  • Ledenraad stemt in met KLM cao-principeakkoord

Ledenraad stemt in met KLM cao-principeakkoord

9 jan. 2020
Vandaag heeft onze Ledenraad gestemd over het cao-principeakkoord en de uitslag was overduidelijk positief: 92,3% stemde voor (78 stemgerechtigden waarvan er 72 voor, 4 tegen en 2 blanco stemden). Hiermee is de VNC klaar voor de volgende stap, te weten het ondertekenen van de nieuwe cao voor KLM cabinepersoneel 2019-2022.

Het maandenlange, zeer stevige onderhandelen met KLM leidde uiteindelijk tot een cao-principeakkoord dat we positief aan onze Ledenraad hebben voorgelegd. De Ledenraadsleden hebben gedurende de afgelopen maanden veel belangrijke input gegeven en goede discussies gevoerd over de cao-zaken. De definitieve protocolteksten zijn eerst uitvoerig in de Ledenraad besproken alvorens er mee werd ingestemd.

Toelichting en leden infosessie volgen
We hebben eerder de inhoud van de cao-protocolteksten >klik hier< en een basisuitleg <klik hier> net na de totstandkoming gepubliceerd. Uiteraard komen we nog met meer uitvoerige uitleg en organiseren we VNC infosessies op korte termijn waarvan we de data snel publiceren zodat je je kunt inschrijven.

Samen weloverwogen keuzes gemaakt
We bedanken de Ledenraadsleden voor de belangrijke rol die zij namens alle VNC leden op zich nemen middels het op detailniveau kennis vergaren over de vaak ingewikkelde cao materie. Hierdoor hebben zij namens en mede via de achterban goede bijdragen geleverd met meedenken en het geven van input, ideeën en kritische feedback. Zo zijn we samen tot weloverwogen keuzes gekomen.

Ingang KLM cao cabinepersoneel
Tot slot: de cao is een ‘collectieve arbeidsovereenkomst’ dat wil zeggen dat zodra de cao is ondertekend door partijen en is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze voor alle KLM cabinecollega’s geldt. Voor uitgebreide achtergrondinformatie verwijzen we je graag naar de speciale KLM cao button op onze website >klik hier<.

KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA