• home
  • Actueel
  • Ledenraad spreekt zich uit over cao protocol

Ledenraad spreekt zich uit over cao protocol

3 sep. 2015

Gisteren heeft de Ledenraad, in de extreme hitte, gestemd over het cao resultaat. Vanaf november is er in de Ledenraad veel en lang gediscussieerd over de cao die KLM in het kader van het programma Perform 2020 heeft geplaatst. Er zijn vele moties en nota's vooraf gegaan, gisteren lag het
Gisteren heeft de Ledenraad, in de extreme hitte, gestemd over het cao resultaat Vanaf november is er in de Ledenraad veel en lang gediscussieerd over de cao die KLM in het kader van het programma Perform 2020 heeft geplaatst. Er zijn vele moties en nota's vooraf gegaan, gisteren lag het volledige cao protocol voor in de Ledenraad. 


De Ledenraad heeft met ruime meerderheid de motie aangenomen. Echter, het sectiebestuur zal deze uitslag nog niet formaliseren naar KLM. Daar is één duidelijke reden voor aan te wijzen, namelijk dat KLM niet tijdig (d.w.z. voor 1 juli zoals vermeld in het protocol) het visiedocument heeft aangeleverd. Sinds december heeft de VNC een heleboel vragen gesteld over de bedrijfsvoering, daar hebben wij uitvoerig antwoord op gehad van KLM. Een ander voor ons belangrijk verzoek was een uitwerking van de visie van KLM met daarin specifieke aandacht voor de rol van het cabinepersoneel. De belofte van KLM om dit document voor 1 juli aan te leveren is opgenomen in het protocol. Het is meer dan spijtig om te moeten constateren dat KLM de eerste afspraak uit het protocol direct al niet nakomt.

Daarnaast vindt VNC het heel zorgelijk dat KLM blijkbaar niet in staat is een visie voor dit bedrijf concreet te formuleren op deze termijn. In een grote ochtendkrant lezen wij dat de politiek zich ook zorgen maakt. Minister Dijsselbloem meldde: "Luchtvaartmaatschappij Air France KLM moet snel gaan bezuinigen en een strategisch plan ontwikkelen".

De Ledenraadsleden hebben gisteren nogmaals duidelijk hun ongerustheid uitgesproken. Zij schatten de situatie bij KLM ernstig in. Door het aannemen van deze motie, tonen de VNC leden zich bereid een grote bijdrage  te leveren om van KLM weer een gezond bedrijf te maken.

Een andere afspraak uit het protocol is dat alle drie domeinen (grond, vliegers en cabine) een akkoord moeten hebben voordat het cao resultaat van kracht zal zijn. Het wachten is nu nog op een akkoord tussen KLM en de VNV. De VNC zal nadat de drie domeinen een akkoord hebben gesloten, deze ook nog beoordelen op evenwichtigheid. Het lijkt ons dus nogal van belang dat nu als laatste de vliegers samen met KLM vaart maken met hun akkoord. Daar is op het moment van schrijven nog geen sprake van.

Het cao protocol hebben wij reeds met jullie gedeeld in onze nieuwsbrief van 25 juni, daarin hebben wij tevens vermeld dat jullie op een later tijdstip ook de link naar de simulatie WRR -maatregel cao 2015-2016 voor de zomer 2015 toegestuurd zouden krijgen. De link naar de simulatie WRR-maatregel treffen jullie nu hierbij aan. Daarnaast tref je ook een link aan naar de omlopen zomer 2015.

KLM sectiebestuur

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA