Laatste oproep: Ledenvergadering KLC

26 feb. 2018
Morgen, 27 februari, vindt er een KLC ledenvergadering plaats van 10:00 tot 12:00 uur op het VNC kantoor te Schiphol Oost.

KLC leden zullen uitgebreid geïnformeerd worden over het cao principe akkoord en wat dit nu precies gaat betekenen aan boord. Tevens kan er een stem uitgebracht worden op de twee kandidaat-sectiebestuurders.

De agenda voor de ledenvergadering is alsvolgt:

1.
Opening
2.
Mededelingen
4.
Stemmen principe akkoord
5.
Presentatie KLC-VNC kandidaat Cas Voskuyl
6.
Presentatie KLC-VNC kandidaat Andrea de Vries
7.
Stemmen kandidaten sectiebestuur KLC   
8.
Moties
9.
Rondvraag
10.
Sluiting

Laat je stem horen en kom naar de ledenvergadering!

Aanmelden voor de vergadering graag via een mail aan sectiebestuur.klc@vnconline.nl of telefonisch via 020-5020480.

Sectiebestuur KLC

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA