Laatste oproep kandidaten KLM/KLC GC/OR

5 nov. 2018
Gezocht: KLM en KLC kandidaten voor Groepscommissie en Ondernemingsraad
Volgend voorjaar gaan de verkiezingen voor de Ondernemingsraad (OR) en de KLM/KLC groepscommissie (GC) weer van start. De VNC zoekt enthousiaste, betrokken kandidaten.

Wil jij daadwerkelijk medezeggenschap krijgen en niet langer slechts op Facebook of Yammer meepraten over KLM of KLC beleid? Geef je mening vleugels, kom van de zijlijn en meld je bij de VNC als kandidaat voor de GC en/of OR.

Waar gaat het om?  
De Ondernemingsraad is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan van een bedrijf. Elk bedrijf in Nederland met 50 werknemers of meer is verplicht een OR te hebben, waarin een afvaardiging van die werknemers zitting neemt. KLM voldoet uiteraard ruimschoots aan dat minimum en heeft dan ook OR-leden uit alle domeinen en afdelingen. Zij behandelen onderwerpen die de hele KLM en KLC aangaan.
De Groepscommissies zijn een apart onderdeel van de OR, zij hebben elke maand overleg met de bedrijfsleiding over onderwerpen die hun specifieke achterban betreft en met name betrekking hebben op Inflight Services. KLM en KLC hebben elk een aparte GC, respectievelijk GC 31 en GC 51.
In dit filmpje wordt één en ander helder uitgelegd.

Veel zetels te verdelen
In de medezeggenschap kun je voor en namens je cabinecollega’s invloed uitoefenen op ons cabinevak en de koers van die maatschappijen. GC- en OR-leden zijn belangenbehartigers die zich voor hun collega’s inzetten. Er is een groot aantal zetels te verdelen dus als je belangstelling hebt, meld je dan vooral als kandidaat.
We ontvangen deze kandidaatstelling graag VOOR 9 november aanstaande.

Aanmelden
Voor de kandidaatstelling hebben wij de onderstaande nodig:

-
Jouw motivatie om je kandidaat te stellen
-
Jouw actuele CV met (digitale) pasfoto

Stuur dit VOOR 9 november 2018 digitaal naar secretariaat@vnconline.nl of desnoods hardcopy per post naar VNC, antwoordnummer 264, 1100 VB, Amsterdam ZO. Geef daarbij even aan of je voor de OR of de GC of wellicht voor beide gaat. De termijn van zowel de GC als de OR loopt van juni 2019 tot juni 2022.

Wij zien je aanmelding graag tegemoet!

Geïnteresseerd maar nog twijfel of vragen? Vraag gerust meer specifieke informatie op middels een mail aan secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480.

KLM en KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA