Laatste KLM cabineoverleg van dit jaar

23 dec. 2021
In het cabineoverleg met KLM passeerden ook in december weer verschillende onderwerpen de revue. In dit verslag lees je de kernpunten:

·
Coronabeleid
·
Ziekgemeld in JV
·
Planningsstand
·
Terugkeer voormalig jaarcontractanten
.
Weercode rood

Tijdens onze live ledeninfosessies kun je jouw eventuele vragen stellen, klik hier om aan te melden.

Coronabeleid
De wereldwijde regelgeving rondom vaccinatiebeleid wijzigt bijna dagelijks en daarom hebben wij hierover frequent overleg met KLM. Daarin heeft de VNC onder andere meermalen verzocht om cabineleden de mogelijkheid te bieden om op vrijwillige basis te testen op het BMC bij terugkomst. Veel leden hebben deze wens voor de feestdagen periode bij ons neergelegd om zo, voor dat moment in ieder geval, uitsluitsel/duidelijkheid te hebben over al dan geen besmetting(s gevaar). Collega’s die bijvoorbeeld mantelzorger zijn maar ook zij die (tussendoor) feestdagen met familie en/of vrienden willen vieren, zouden met deze vrijwillige testlocatie geholpen zijn. Tot onze grote spijt wil KLM hier geen gehoor aangeven.

Ziekgemeld en JV
Wij kaarten al langere tijd bij KLM aan dat de basisafspraken over ‘ziekgemeld zijn en JV’ niet heel duidelijk staan gepubliceerd op de KLM kanalen en daardoor soms ook zaken mislopen in de uitvoering. Zo ontvangen wij bijvoorbeeld klachten over het afschrijven van JV-dagen gedurende een ziekmelding. Uiteindelijk is hierop resultaat geboekt want KLM heeft die teksten nu geactualiseerd en zal deze aangepaste versie spoedig publiceren. We hopen dat daarmee de benodigde duidelijkheid wordt verschaft: als je ziek bent gemeld en er staat Jaarlijks Verlof (JV) in je rooster, dan moet er contact zijn geweest met je MCC of RO om te bepalen of je JV wil genieten tijdens je ziekteperiode of dat deze dagen in overleg naar een andere datum worden verplaatst. Er kan dus geen JV worden afgeschreven als je daar geen toestemming voor hebt gegeven. Wij adviseren je om in een dergelijke situatie zelf contact te zoeken met jouw MCC.

Huidige planningsstand
Er is een geleidelijke toename van de productieplanning en de korpssterkte wordt hiermee in lijn gebracht. Dit gebeurt eerst middels structureel meerwerk, de uitvraag hiervoor staat sinds december open voor alle functies.
Verder starten aanstaande februari twee opleidingsklassen voor intern aangenomen KLM cabinepersoneel. Daarnaast staan er in 2022 twee promotieklassen op stapel: een voor nieuwe Pursers en een voor nieuwe Senior Pursers.

Ook aan de mogelijkheid tot terugkeer van voormalig jaarcontractanten wordt hard gewerkt. Zo’n 264 van de voormalig jaarcontractanten hebben zich gemeld voor hun zogeheten ‘hernieuwd kennismakingsgesprek’ met KLM. Een dezer dagen zijn zij hiervoor allemaal aan de beurt geweest en een volgende stap in het proces is de inmiddels reguliere MAD-test en het op orde maken van de VGB papieren (Verklaring Geen Bezwaar). Voor begin maart 2022 staan dan de eerste (verkorte) basiscursussen gepland voor de terugkerende jaarcontractanten.
Tot slot is er door KLM voor mei/juni 2022 bewust een extra buffer ingebouwd qua crew capaciteit. Op die manier is er mogelijk ruimte voor:
> eventuele productietoename (inspelen op marktkansen);
> het opvangen van mogelijk verzuim;
> het afbouwen van tellerdagen;
> het toekennen van non-activiteit.

Weercode rood
Bij bizar slecht weer kan er landelijk een zogeheten weercode rood (alarm bij extreem weer) worden aangekondigd. Wij willen voorkomen dat collega’s in dergelijke situaties onnodig - met alle gevaren van dien - voor hun werk de weg op zouden gaan. Naar aanleiding van een aantal keren code rood, begin 2021, is er een evaluatie geweest voor procesverbetering. De VNC heeft bij KLM vooral aangedrongen op het leveren van maatwerk en goede communicatie daarover. Er lag ons inziens namelijk iets te veel nadruk op sancties indien je in het uiterste geval omwille van de veiligheid besloot om niet de weg naar Schiphol te wagen bij extreem weer. Wij vinden dat er vertrouwen moet zijn in de juiste afweging van medewerkers in dergelijke situaties. KLM neemt onze input ter harte en zal de communicatie over de richtlijnen hierop aanpassen en aan ons terugkoppelen. Kortom: ‘Never compromise on Safety’.

Alvast fijne dagen en vooral een gezond en goed 2022 toegewenst!

Marije Kroese, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi en Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA