• home
  • Actueel
  • Laat jouw stem gelden bij het easyJet cao-principeakkoord

Laat jouw stem gelden bij het easyJet cao-principeakkoord

15 feb. 2023
Aangezien een hoger salaris jullie grootste wens is, hebben we een loonstijging gerealiseerd ver boven de huidige gemiddelde cao-loonstijging van 3,7% landelijk. In ons principeakkoord stijgt het basissalaris met 9% in april 2023 en stijgt bovendien ook dit jaar de sectorvergoeding met 4%. Laat jouw stem gelden bij het easyJet cao-principeakkoord!

Vanaf vandaag 12.00 uur tot en met maandag 20 februari 16.00 uur kunnen easyJet leden stemmen over dit cao-principeakkoord. Leden ontvangen hiervoor hun stemlink in de mail, via het professioneel en onafhankelijk bureau Inkesta. Zij verzenden deze in bulks dus het kan zijn dat de een de stemlink iets eerder of later ontvangt dan de ander. Als je geen stemlink hebt ontvangen, kijk dan even in je spambox en indien ook daar niets, mail dan naar sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl. Wij zorgen dat je dan alsnog een stemlink ontvangt.

Bereken jouw persoonlijke vooruitgang
We hebben keihard onderhandeld voor deze sterke loonstijgingen van 2023 en eveneens de jaren erna. Om gemakkelijk voor je zelf te berekenen wat de financiële verbeteringen betekenen voor jouw eigen situatie, kun je onze VNC pay calculator gebruiken.

Over pensioenen hebben we in het nieuwe principeakkoord concrete afspraken met easyJet om te komen tot een goede regeling. Voor het verder uitwerken hiervan zijn we deels afhankelijk van de nieuwe landelijke pensioenwet die naar verwachting rond juli dit jaar klaar is.  Met jullie input gaan wij dan de pensioenonderhandelingen in en als daarover een principeakkoord is bereikt, wordt deze uiteraard ook aan onze leden ter stemming voorgelegd.

Jouw stem telt! De VNC sterk voor en door jou!
Heb je nog vragen, stuur deze dan naar sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuur


English version:

Make your vote count at the easyJet tentative collective labour agreement


Since a higher salary was your greatest wish, we have achieved a wage increase far above the current average CLA  wage increase of 3.7% nationwide. In our tentative agreement, the basic salary increases by 9% in April 2023 and, in addition, the sector compensation also increases by 4% this year. Make your vote count at the easyJet tentative collective labour agreement!

From noon today until 4 p.m. on Monday February 20, easyJet members can vote on the tentative collective labour agreement. Members will receive their voting link in the mail, through the professional and independent agency Inkesta. They send these in bulk so some may receive the voting link a little earlier or later than others. If you did not receive a voting link, please check your spam box and if there is nothing there either, please email sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl. We will make sure you receive a voting link.

Calculate your personal progress
We negotiated fiercly for these strong wage increases in 2023 and the years after as well. To easily calculate what the financial improvements mean in your personal situation, you can use our VNC pay calculator.

In this tentative agreement, easyJet has made the commitment to negotiate an increase and improvement on pension at a later time. To work this out further, we are partly dependent on the new national pension law, which is expected to be ready around July of this year. With your input, we will then enter the pension negotiations and once a tentative agreement has been reached, it will of course be submitted to our members for a vote.

Your voice matters! The VNC strong for and by you!
If you have any questions, please send them to sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl.
 
Farah van Keeken and Dino Brunst
easyJet boardmembers

Belangen-behartiging

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA