• home
  • Actueel
  • Kort geding omtrent ontslagmethodiek KLM cabinepersoneel

Kort geding omtrent ontslagmethodiek KLM cabinepersoneel

17 jun. 2020
De rechtbank Amsterdam heeft vandaag bepaald dat op vrijdag 26 juni het kort geding wordt behandeld dat VNC heeft aangespannen tegen KLM. Inzet van dit kort geding is de eis tot nakoming van het lifo-principe uit artikel 4.3 van onze cao. De KLM weigert dit artikel na te leven.

De inzet van het kort geding is dat KLM zich houdt aan de gezamenlijk gemaakte cao-afspraken. We hebben FNV Cabine, als mede cao-partner, gevraagd (klik hier) om ons te steunen in deze zaak om de gezamenlijke cao-afspraken, waaronder artikel 4.3, te beschermen en zo onze standpunten te verenigen. FNV Cabine is daartoe helaas niet bereid. Zij willen net als wij een Ontslagcommissie instellen en vinden ook dat toepassing van het afspiegelingsbeginsel ongewenst is. Maar zij willen geen lifo maar ons tot nu toe onbekende varianten op afspiegelen. We beraden ons op onze positie met betrekking tot FNV Cabine, er zijn meerdere opties om hen in rechte te betrekken.

Recht doen aan de cao
Het is altijd belangrijk - en juist in crisistijd komt het er op aan - dat je kan vertrouwen op en recht doet aan de zorgvuldig en met toewijding tot stand gekomen cao. Je maakt immers afspraken met elkaar over hoe je zaken gaat uitvoeren om elkaar daaraan te houden. Als deze afspraken voor een partij niet meer wenselijk zouden zijn, dan dient deze partij daarover tijdig aan de bel te trekken om opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan. Zoals het nu gaat, is niet zoals we gewend zijn zaken te doen: in januari 2020 met z’n allen de cao ondertekenen en als de uitvoering van een afspraak korte tijd daarna daadwerkelijk in beeld komt - lees ‘when the shit hits the fan’ - ineens de afspraak op dit belangrijke punt naast je neerleggen.

Momenteel gaat het vooral over artikel 4.3 maar wat is straks het volgende cao-onderwerp waarover KLM plots van gedachten verandert en zich niet langer aan wil houden? Als we nu geen koers houden, zet je de deur open naar de onwenselijke situatie dat we straks in een glijdende schaal belanden. En dat er zonder overleg wordt afgeweken van andere gemaakte cao-afspraken bijvoorbeeld rondom jullie WRR, vakantieregeling, salaris etcetera.

VVR is ook insteek kort geding
Insteek van het kort geding is ook dat wij - zoals door velen van jullie is verzocht - voor 5 juli aanstaande duidelijkheid hebben over de ontslagmethodiek zodat jullie een weloverwogen keuze kunnen maken om wel of niet te opteren voor de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR).

Uitgangspunt is baanbehoud
Het allerbelangrijkste waar we nu voor staan is baanbehoud en proberen om liefst iedereen of in ieder geval zoveel mogelijk collega’s aan boord te houden. We willen daarmee verder aan de slag en blijven daarom in overleg met KLM en FNV Cabine om dit uitgangspunt te waarborgen. Dat we een geschil hebben over de ontslagmethodiek maakt niet dat wij geen overleg meer kunnen voeren over de maatregelen om gedwongen ontslagen te voorkomen, en over maatregelen om eventuele ontslagen te verzachten. Als professionals moet dit gesprek ook met een meningsverschil kunnen worden gevoerd.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA