• home
  • Actueel
  • KLM zomerproductie gered en geste voor cabinepersoneel

KLM zomerproductie gered en geste voor cabinepersoneel

26 mrt. 2015

De KLM zomerproductie is gered door een akkoord op een tijdelijke A-factor van 1,5 voor die periode. De ingenomen RV-dagen worden voor het korps als totaal op een saldo gezet. In beginsel blijven deze dagen eigendom van het korps, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt. Ter
De KLM zomerproductie is gered door een akkoord op een tijdelijke A-factor van 1,5 voor die periode. De ingenomen RV-dagen worden voor het korps als totaal op een saldo gezet. In beginsel blijven deze dagen eigendom van het korps, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt. Ter compensatie staat het verlichten van de werkdruk op Europa door het schrappen van de 6 om 3 Europa omlopen gedurende diezelfde zomerperiode. Voor het gehele korps komt er nog een extra superjoker die inzetbaar is van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016.

Bovenstaande is onder voorbehoud omdat cabinebonden de tijdelijke wijziging van de cao nog ter goedkeuring zullen moeten voorleggen aan hun achterbannen.

Compensatie
De VNC en de UNC hebben zich altijd ingezet voor een compensatie voor de tijdelijke invoering van de A-factor van 1,5. Ondanks dat KLM erg volhardend was om hiervoor geen compensatie te geven, is deze er toch gekomen. In bijgaande brief vind je de letterlijke tekst van de overeenkomst tussen de cabinebonden en KLM die vanaf 11 mei aanstaande gaat gelden.

Verder komt er volgens KLM rond mei nog een uitvraag voor meerwerk voor de zomermaanden juli en augustus 2015.

Uiterste inspanningen
Dit is na uiterste inspanningen het resultaat dat de cabinebonden gezamenlijk met KLM hebben kunnen bereiken. Met het op deze manier redden van de zomerproductie voorkomen we het mislo-pen van productie en de daarbij bijbehorende inkomsten.

We menen dat als er geld te verdienen is voor KLM, we die kans moeten grijpen in het belang van al het personeel en ook voor het vasthouden van het vertrouwen van onze passagiers. Bovendien houden we hiermee de invloed op onze indeling.

Ondanks dat andere domeinen (vliegers en grond) nog niet aan de KLM bezuinigingen hebben bijgedragen, vinden wij het cancelen van vluchten vanwege een - weliswaar door het bedrijf zelf gecreëerd - tekort aan cabinepersoneel een verkeerde beslissing.

Riskante beslissing
We blijven bij ons standpunt dat KLM alle ellende over zichzelf heeft afgeroepen door eind november vorig jaar eenzijdig te beslissen om per direct een aannamestop voor cabinepersoneel in te voeren. Hierdoor is immers het tekort van 250 fte (fulltimers) ontstaan. De VNC vindt dat de directie, met het nemen van een voorschot op de uitkomst van de onderhandelingen, een zeer riskante beslissing heeft genomen ten aanzien van de zomerproductie. De inkomsten lopen terug en met het cancelen van vluchten mede omdat er onvoldoende cabinepersoneel is, zou de directie de financiële gezondheid van KLM onnodig verder onder druk zetten.

Nu wacht ons na het gezamenlijk redden van de zomerproductie nog de zware taak om een evenwichtige cao af te sluiten. Dat is stap twee in dit proces.

KLM Sectiebestuur

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA