• home
  • Actueel
  • KLM Winstdelingsregeling en salarisverhoging

KLM Winstdelingsregeling en salarisverhoging

26 feb. 2019
De KLM cabine CAO bevat onder andere een hoofdstuk ‘besteedbaar inkomen’. Hierin staan bijvoorbeeld de winstdelingsregeling (WDR) en de salarisverhoging. In de cao 2016-2019 heeft de VNC met KLM de deal gesloten dat KLM cabinepersoneel bij winst meedeelt middels een winstuitkering, dit geldt ook voor KLC cabinecollega’s.

Door de mooie prestaties over het KLM boekjaar 2018 kan het hele cabinekorps rekenen op een goede winstuitkering. Wij begrijpen dat iedereen graag wil weten hoe hoog de winstdeling precies uitvalt: dat zal KLM binnenkort bekend maken!

Nieuwe boekhoudregels
Zoals in de CAO (voor de liefhebbers: artikel 10-18) is vastgelegd, is de winstdelingsregeling over het jaar 2018 conform de nieuwe boekhoudregels van de International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS schrijft voor dat alle zogeheten leases op de balans worden weergegeven als ‘gebruiksrecht van een asset’ en ‘overeenkomstige verplichting’. Geleasde vliegtuigen moeten bijvoorbeeld als schuld op de balans worden opgenomen.

We hebben echter afgesproken dat de winstdeling op neutrale wijze wordt gecorrigeerd. De manier waarop dit gebeurt, is in overleg met KLM (en input van een externe accountant) afgesproken.
 
Geen negatieve consequenties
Om te voorkomen dat deze wijziging in de boekhoudkundige regelgeving leidt tot ongewenste negatieve consequenties bij de berekening van de winstdelingsuitkering, is er een technische aanpassing gedaan. De VNC heeft hiervoor - samen met de andere belangenbehartigers van KLM personeel - een onafhankelijk accountantskantoor aangesteld. Zij hebben de aanpassing op betrouwbaarheid getoetst en op basis van die analyse kunnen we concluderen dat deze geen consequenties heeft voor de berekening van de winstdelingsuitkering. Deze conclusie is overeenkomstig de CAO van toepassing voor en geaccordeerd door alle domeinen (cabine- cockpit en grond).

Februari 2019: 1% salarisverhoging
Vanaf het salaris van februari 2019 wordt de laatste stap structurele salarisverhoging uit de cao 2016-2019 van 1% uitbetaald. Ook worden bedragen en vergoedingen met 1% verhoogd, denk aan de extra vervoersvergoeding bij het niet hebben van een parkeerkaart; de cursustoelage aspirant cabinepersoneel; de tegemoetkoming studiekosten; de bijdrage voor het crewvervoer en de leeftijdstoeslag en promotietoeslag.

Disclaimer bij salarisafspraken
Op de CAO salarisafspraken heeft de VNC door KLM een disclaimer* laten opnemen. Reden daarvan is om te voorkomen dat ander KLM personeel, voor wie pas na onze cao een akkoord zouden worden gesloten, een hoger percentage zou ontvangen zonder daarvoor een productiviteitsverhoging te leveren. Inmiddels is bekend dat binnen andere KLM domeinen een half procent meer salarisverhoging is toegekend zonder dat er meer productiviteit is geleverd. Voor de VNC is het dus helder dat de disclaimer van toepassing is. Daar hebben we bij KLM dan ook al flink veel keren over aan de bel getrokken maar KLM interpreteert de intentie van de afspraak anders. Als we niet snel tot een oplossing komen, kan dat zomaar tot juridische stappen vanuit de VNC leiden. Wordt vervolgd dus.

KLM sectiebestuur

*Disclaimer uit de cao:
Indien in de andere domeinen over de periode van 1 januari 2018 tot 1 juni 2019 een hogere structurele loonsverhoging dan 3,5% wordt overeengekomen zonder dat daar extra productiviteitsverhogende afspraken tegenover staan, zal dit ook voor het cabinepersoneel gaan gelden.


Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA