• home
  • Actueel
  • KLM wil opnieuw aanvullende afspraken omtrent loongebouw

KLM wil opnieuw aanvullende afspraken omtrent loongebouw

31 okt. 2013

Opnieuw wil KLM bezuinigingen realiseren die niet in het Cao protocol zijn afgesproken: 20 miljoen euro voor 1 januari 2019.
Opnieuw wil KLM bezuinigingen realiseren die niet in het Cao protocol zijn afgesproken:
20 miljoen euro voor 1 januari 2019. Dat kwam vandaag op tafel tijdens de derde onderhandelingsronde tussen KLM en de cabinebonden over een nieuw te creëren loongebouw voor nieuw cabinepersoneel. 

De ambitie van KLM om binnen zes jaar deze structurele bezuinigingen van 20 miljoen euro door te drukken is niet overeenkomstig de afspraken van het protocol 2011-2015. Bovendien is zo een bedrag op zo'n termijn niet haalbaar zonder dat je onacceptabele concessies doet volgens de VNC.

20 miljoen euro over 18 jaar
In het door alle partijen overeengekomen protocol staat dat er een nieuw loongebouw voor nieuw personeel moet komen. Daarin staat níet de hoogte van het bedrag noch wanneer dat bedrag gerealiseerd moet zijn. Voor alle duidelijkheid: aan een bedrag van 20 miljoen euro binnen zes jaar hebben we ons dus niet gecommitteerd. Overigens heeft de VNC samen met de andere cabinebonden eerder een loongebouwvoorstel gedaan. Dit voorstel op loongebouw komt in totaal  neer op ruim 20 miljoen euro over 18 jaar. Dat wordt bereikt door de tijdelijke aanpassingen in de vijf onderste stappen in de salarisschaal structureel te maken. De VNC wil er alles aan doen om de verschuiving van KLM Europaproductie richting KLC te voorkomen.

Het lijkt er nu op dat KLM geen moeite doet om gezamenlijk tot een acceptabel loongebouw te komen en de druk opvoert door aan te sturen op de KLC-variant. Die penalty blijft boven ons hoofd hangen: als we er niet uitkomen voor het einde van dit jaar kan KLM overwegen de Europaproductie over te hevelen naar KLC.

Offers gebracht
De VNC en andere cabinebonden vinden dat het cabinepersoneel genoeg offers heeft gebracht en er ondermeer fors in koopkracht op achteruit is gegaan. Denk aan een 0-lijn op loon tot 1 januari 2015, het inleveren van vakantiedagen, de densificatie op Europa en nog wat kleinere bezuinigen. Bovendien lees je uit de cijfers van KLM - en licht de directie van ons bedrijf dat zelf ook toe - dat we als KLM redelijk op koers zitten. Het kan wat de VNC betreft niet zo zijn dat we sneller moeten leveren om de aanhoudende verliezen bij Air France en de vrachtdivisie op te vangen.

Tot slot heeft KLM een beroep gedaan op heroverweging van ons standpunt en uiterlijk woensdag 13 november met een committent te komen. Wij gaan nu nadenken over hoe we het vervolgtraject gaan inzetten.

KLM sectiebestuur

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA