KLM weigert betaling van herstelpremie

18 dec. 2015

KLM hamert in de discussie over een toekomstbestendige pensioenregeling op het feit dat ze financieel risico wil afbouwen door een vaste premie te gaan betalen. Tegelijkertijd vindt de VNC dat de versobering van onze pensioenregeling gerepareerd moet worden met de vrijgevallen premie. Tot nu toe hebben we over deze twee onderwerpen geen overeenstemming kunnen bereiken. Nu heeft KLM eenzijdig besloten geen herstelpremies meer te betalen in 2016 en legt ze daarmee het risico van een tekort in het fonds volledig bij het cabinepersoneel neer.
De VNC is uiteraard niet akkoord gegaan met de manier waarop KLM eenzijdig de verplichting tot herstelbetalingen uit de pensioen uitvoeringovereenkomst met het pensioenfonds heeft geschrapt. Ze droeg het pensioenfonds op om een premie over 2016 vast te stellen die geen rekening houdt met herstelpremies en die is gebaseerd op de verlaagde pensioenopbouw. Dubbel incasseren dus voor KLM: geen herstelpremies meer betalen en een lagere basispremie betalen door een lagere maximale pensioenopbouw. En dat terwijl ze ons maandenlang om de tuin heeft geleid met de tekst dat ze ‘toch echt geen bezuinigingen nastreven met de onderhandelingen over een Toekomstbestendige Pensioenregeling’.

Reparatie
De VNC heeft er (samen met de FNV) continu op gehamerd dat kostenneutrale oplossingen voor reparatie haalbaar zijn. Zo kan KLM de versoberingen repareren door de premievrijval te gebruiken om onderdelen van ons salaris die nu niet pensioengevend zijn, wel pensioengevend te maken. Denk bijvoorbeeld aan de werkgeversbijdrage levensloop. Mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wens van beide partijen zijn er dus zeker, maar de hoogte van de vaste premie bleek de afgelopen maanden het struikelblok.

Ons fonds bevindt zich in een reservetekort en dat betekent dat er in 2016 forse herstelpremies moeten worden geheven om uit dat tekort te komen. Daar waar de reparatie van de versobering kostenneutraal zou zijn, leidt de introductie van een vaste premie echter tot een forse risicoverschuiving richting het cabinepersoneel. Die risicoverschuiving moet worden gecompenseerd met een verhoging van de premie. KLM heeft dan een vast bedrag per jaar te betalen en geen verrassingen meer en wij hebben voldoende premie om de pensioenuitkomsten op het huidige niveau te handhaven.

De maat is vol
Wat ons betreft is de maat nu echt vol. Daarom hebben we afgelopen week bij KLM duidelijk aangegeven dat we ieder overleg opzeggen als ze de eenzijdig afgesproken uitvoeringsovereenkomst niet van tafel halen. Tot tweemaal toe wilde KLM bedenktijd en uiteindelijk hebben we afgelopen donderdag 17 december een gesprek gehad over deze situatie, maar dat heeft niets opgeleverd. KLM wil herstelbetalingen opschorten, arbitrage op de vraag of het terecht is dat ze geen herstelpremie meer hoeft te betalen en door onderhandelen over toekomstbestendig pensioen, maar wij gaan op dit onderwerp niet zitten polderen en hebben dat na rijp beraad ook aan KLM gemeld.

KLM heeft wederom bedenktijd aangevraagd tot begin januari en de VNC zal samen met de FNV voorbereidingen treffen om juridisch af te dwingen dat deze eenzijdig afgesloten uitvoeringsovereenkomst van tafel gaat. Als deze uitvoeringsovereenkomst zou blijven bestaan, zou dat een greep uit de pensioenkas van het cabinepersoneel betekenen.

KLM en KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA