KLM vraagt te veel en biedt te weinig

2 aug. 2017
In het cao-proces vraagt KLM te veel qua bezuinigingen op de samenstelling van het korps en opnieuw op het loonhuis. Daartegenover biedt KLM te weinig inzake loonsverhoging, een nieuwe winstdelingsregeling en andere positieve punten voor cabinepersoneel. Dit is de bedroevende conclusie na 14 dagen ‘duwen en trekken’. KLM wil dat we buigen onder druk van de -1 CA maatregel. We gaan echter niet akkoord tegen een onaanvaardbaar hoge prijs, ook al geeft KLM aan dat de -1CA situatie dan momenteel blijft zoals deze is…

Betreffende de samenstelling van het korps blijft KLM op het standpunt dat de purser over de hele vloot in de sterkte moet, een bezuiniging van rond de €30 miljoen. Het op elkaar klappen van de een- en tweebanders levert KLM volgens eigen zeggen niets aan geld op anders dan een flexibeler korps. De eerder benoemde bonus die aan het behalen van skills voor tewerkstelling in de WBC zou worden gehangen, blijkt overigens opeens slechts een vergoeding te zijn voor de eigen tijd die je steekt in de te volgen skills. Volgens KLM leidt de andere invulling voor diverse functies uiteindelijk tot het ‘actualiseren of herijken’ van functieprofielen en opleidingstrajecten. Prachtige woorden voor het uithollen van kaderfuncties en erna te verwachten slechtere betaling. Waar de functie van CA wordt verzwaard, staat daar dan weer geen beloning tegenover.

Loongebouw opnieuw aan de beurt
Hier bovenop wil KLM het aantal promotiestappen van CA naar P en van P naar SP verminderen. Hierdoor duurt het groeien in salaris beduidend langer. Kortweg: je verdient minder terwijl in 2014 als enige binnen KLM al een fikse ingreep op ons loongebouw is gerealiseerd. Het gemiddeld minst verdienende domein binnen KLM, het cabinepersoneel, is dan nu opnieuw aan de beurt. Dit betekent een kaalslag op het promotie- en salarisperspectief voor de huidige één- en tweebanders en pursers die willen promoveren.

Zeer mager loonbod
Tegenover alle enorme bezuinigingen zet KLM een zeer mager loonbod van 1%, landelijk gezien ligt de loonsverhoging door inflatiecorrectie fiks hoger. Voor het hardwerkende cabinepersoneel zou ook de beloning aangaande de verbeterde winstdelingsregeling dan slechts gelden voor een half jaar (tweede zes maanden in 2017) en zijn er slechts wat kleine goodies.

Hoe is het begonnen
Na het verlopen van onze cao in april vorig jaar, wilde de VNC de reguliere cao-onderhandelingen starten. Met het door KLM zogezegd ‘parkeren’ van miljoenen euro's aan pensioengeld van cabinepersoneel ontstond het pensioenconflict. De VNC eiste eerst dat geld terug voordat zij aan de cao-tafel wilde plaatsnemen. Vervolgens voerde KLM eenzijdig de -1 CA maatregel door. Inmiddels heeft KLM onder druk van de VNC en onze rechtszaak uiteindelijk eieren voor hun geld gekozen en is er een toekomstbestendig pensioen afgesproken voor het KLM en KLC cabinepersoneel. In de tussentijd is het speelveld veranderd: nut en noodzaak van dermate grote bezuinigingen in het licht van de zeer goede KLM cijfers is er niet. Desondanks wil KLM dat we het terugdraaien van de - 1 CA zelf bekostigen en zet zij daarop nog meer bezuinigen op hun wensenlijst en plaatsen er weinig tegenover. 

Wat is er geleverd
De afgelopen jaren zijn er reeds forse besparingen geleverd. Onder ander op het loonhuis - dit naast het feit dat ons salaris 6 jaar niet is gegroeid. In de ICA WRR zijn structurele ingrepen gedaan waardoor we significant minder reisverlof hebben; MRC Europa is een productiviteitsverhoging waardoor ook daar meer werk met minder mensen wordt verzet, deze besparing van miljoenen euros moet nog worden meegeteld door KLM maar zijn al wel geleverd en nog lopend; vakantiedagen zijn ingeleverd en besparingen uit het met één minder op ICA vluchten werken (de nog altijd lopende -1CA) komen hier ook nog bij. 

Intern beraad over vervolg 
De VNC heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen en doet dat ook in het huidige cao-proces. We willen dat KLM de -1 CA maatregel terugdraait maar zijn niet bereid hiervoor een onaanvaardbaar hoge prijs te betalen.

Morgen gaan we in overleg met onze leden in de Ledenraad en berichten we later over de vervolgstappen. 

KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA