• home
  • Actueel
  • KLM voorstellen over het loongebouw gaan richting huidig personeel

KLM voorstellen over het loongebouw gaan richting huidig personeel

6 sep. 2015

KLM heeft de onderhandelingen over het nieuwe loongebouw geopend met de mededeling dat ze in 2015 de structurele bezuinigingen al gerealiseerd wil zien.
KLM heeft de onderhandelingen over het nieuwe loongebouw geopend met de mededeling dat ze in 2015 de structurele bezuinigingen al gerealiseerd wil zien. De ambitie van KLM is een besparing van twintig miljoen in 2015 en dat is binnen de afspraken van het protocol 2011-2015 niet haalbaar. Daarom heeft KLM de suggestie gedaan dat de aanpassingen aan het loongebouw ook richting huidig personeel zouden moeten gaan. De VNC heeft nadrukkelijk gesteld dat dit niet afgesproken is in het cao protocol.

Het protocol dat de VNC eind 2012 met KLM heeft ondertekend gaat uit van een nieuw loongebouw voor nieuw personeel. Voor besparingen op korte termijn hebben we toen afgesproken om JV in te leveren en een 0-lijn op loon tot 1 januari 2015. Er zijn geen afspraken gemaakt over de hoogte van de besparingen op het loongebouw en de tijd waarbinnen die besparingen gerealiseerd moesten worden. Daarnaast hebben we een tijdelijke maatregel afgesproken over de eerste salarisstappen van nieuw personeel.

In de loop van het voorjaar 2013 bleek uit de berekeningen dat die tijdelijke maatregelen over de onderste 5 salarisschalen op termijn al ruim 20 miljoen opleveren. Dat vindt de VNC meer dan genoeg. KLM vindt dat niet goed genoeg. De VNC heeft haar teleurstelling uitgesproken over de insteek van KLM. De inkt van het cao protocol is nog niet droog en nu al geeft KLM aan dat ze met de afspraken die ze zelf gemaakt heeft, niet uit de voeten kan.

De VNC heeft het overleg afgebroken en beraad zich op de ontstane situatie.

 

Het KLM-sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA