KLM voert druk op bij cabine Cao overleg

30 jan. 2015

De cabinebonden VNC, UNC en FNV hadden gezamenlijk inhoud gegeven aan een Cao-raamwerk. KLM wil echter niet akkoord gaan met de hierin opgenomen tijdelijkheid van het eventueel inleveren op arbeidsvoorwaarden door cabinepersoneel. KLM eist namelijk structurele maatregelen ondanks dat zij
De cabinebonden VNC, UNC en FNV hadden gezamenlijk inhoud gegeven aan een Cao-raamwerk. KLM wil echter niet akkoord gaan met de hierin opgenomen tijdelijkheid van het eventueel inleveren op arbeidsvoorwaarden door cabinepersoneel. KLM eist namelijk structurele maatregelen ondanks dat zij zelf zegt 'niet op omvallen te staan'.

KLM toont daarmee onvoldoende waardering voor onze bereidheid om te onderhandelen over het doen van tijdelijke aanpassingen op arbeidsvoorwaarden en zo bij te dragen aan het gezond houden van het bedrijf. Het raamwerk diende om piketpalen te slaan waarbinnen een balans tussen het investeren door werknemers en het investeren in werknemers gevonden moest worden. Op die wijze probeerden we op een voor alle partijen acceptabele manier de toekomst van KLM te borgen.

Tijdelijk tegenover structureel

Door deze patstelling is het raamwerk nu het raam uit.Het is teleurstellend dat KLM met hun 'bottom up' principe vraagt mee te denken en vervolgens star in de wedstrijd blijft zitten. KLM eist namelijk in het raamwerk dat cabinepersoneel structureel op arbeidsvoorwaarden inlevert. Het meedenken zit er voor wat betreft de VNC en andere cabinebonden in de bereidheid om tijdelijk arbeidsvoorwaarden aan te passen en zo te kijken of we aan de gevraagde bezuinigingen tegemoet kunnen komen. Het tijdelijke karakter is van essentieel belang omdat een duidelijk businessplan ontbreekt en wij willen weten waar de investeringen naar toe gaan; hoe we de concurrentie te lijf gaan en wat voor perspectief er is voor het personeel. We willen die tijdelijkheid afspreken om zo een toetsingsmoment in te bouwen en te kunnen wegen of het geld dat uit onze arbeidsvoorwaarden komt wel goed wordt ingezet. Een raamwerk is echter geen randvoorwaarde: er wordt nu via de reguliere weg onderhandeld

 

Zwaarwegende zaken

Zoals jullie weten heeft het cabinepersoneel in het bezuinigingsprogramma Transform 2015 al een substantiële bijdrage van tientallen miljoenen euro's geleverd. Denk onder andere aan drie jaar geen salarisverhoging; het inleveren van JV; productiviteitsverhoging door densificatie (meer stoelen met hetzelfde aantal cabinecollega's) en een nieuw loongebouw met minder snelle groei in salaris. Zolang daar nog zeer kostbare missers* tegenover staan zijn we er niet geheel gerust op dat het geld - uit bezuinigingen op onze arbeidsvoorwaarden - in de toekomst optimaal wordt besteed aan het gezond houden van KLM. Vandaar dat we wel bereid zijn om te onderhandelen over tijdelijk inleveren maar niet over opnieuw structureel inleveren op arbeidsvoorwaarden.

Overigens komt daar nog wel bij dat zolang in het statement vanuit de holding AF/KL over de kasstroom van KLM niet duidelijk zwart op wit staat dat KLM financieel zelfstandig blijft, we sowieso niet bereid zijn om in te leveren. Dit statement is wel toegezegd door KLM maar moeten we nog ontvangen.

Alle bovenstaande zaken wegen wij mee in dit Cao-proces, het kan namelijk niet zo zijn dat het geld dat komt uit onze arbeidsvoorwaarden de voordeur binnenkomt er via de achterdeur weer uitvliegt.

 

Hoe nu verder?

KLM heeft een procesvoorstel gedaan voor de verdere onderhandelingen. De cabinebonden hebben aangegeven daar over na te gaan denken. De VNC zal eerst met haar achterban in gesprek moeten en dat gebeurt op de Ledenraad van aanstaande donderdag. Daarin zal het gaan over de KLM voorstellen aangaande de productiviteitsverbeteringen en besparing op arbeidskosten zoals hieronder samengevat.

 

KLM Productiviteitsvoorstellen Cabine Flight Plan 2015        

 

0 lijn in de Cao, ofwel weer geen loonsverhoging;
Aanpassing ICA WRR, ofwel de A-factor te verlagen van 1,6 naar 1,5;
Instroom ACC, ofwel bij nulgroei in Nederland geen overlegverplichting voor het vervullen van vervangingsvacatures en verlenging van bestaande contracten Aziatisch personeel;
Afschaffen vrije dag voor oudere werknemers, ofwel HV dag eruit;
Tijdelijk ingeleverde JV dag in de winter structureel innemen, ofwel 1 JV minder en in lijn daarmee wil KLM voor werknemers van 50 jaar en ouder het aantal dagen vrij van dienst in de zomer verlagen van 24 naar 23 dagen.


 

KLM Productiviteitsvoorstellen Cabine Perform 2020

De ICA WRR genereert een bovengemiddelde hoeveelheid reisverlof, ofwel ingreep op ICA WRR en EUR WRR wil KLM vereenvoudigen.
Salaris Purser & Senior Purser, maxima schalen van Purser en Senior Purser zijn te hoog. Ook de promotiesystematiek leidt tot niet marktconforme promotiestappen.
Cabinesamenstelling: KLM wil in gesprek over de houdbaarheid, effectiviteit en efficiëntie van de huidige functiestructuur (senior purser, purser, tweebander en eenbander) en de inzetbaarheid van de verschillende functionarissen binnen het netwerk.


 

Voor de VNC is de balans zoek in deze voorstellen. Wat staat er tegenover investeren, ofwel wat krijgt het cabinepersoneel er voor terug? De VNC blijft hameren op visie en bedrijfsplannen waarin antwoorden van KLM komen op: waar doen we het voor, welk perspectief krijgt het cabinepersoneel?

 

Water tot aan de lippen

KLM voert de (tijds)druk bij ons enorm op en lijkt voor de zomerplanning al te rekenen met een aangepaste WRR (A factor van 1,6 naar 1,5). Het is uitermate teleurstellend dat KLM op deze manier met cabinepersoneel omgaat en daarmee vooruitloopt op de onderhandelingen. Op onze  vraag aan KLM dat als er snelheid geboden is, waarom er al niet gesneden wordt in de managementlagen, was het antwoord "we zijn er mee bezig". Na doorvragen op een termijn bleek dat daar nog geen zicht op was!

We willen nogmaals benadrukken dat de VNC constructief in dit overleg zit. Het gaat echter om grote (arbeidsvoorwaardelijke) zaken en wij laten ons niet opjagen. We willen te allen tijde overhaaste en ondoordachte beslissingen voorkomen. Het cabinepersoneel verdient beter dan dat!

 

Het volgende Cao overleg met KLM staat op woensdag 11 februari gepland.

 

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA