KLM verlengt tijdelijke contracten niet

1 apr. 2020
Gistermiddag heeft er overleg plaatsgevonden tussen de cabinebonden en KLM over de stand van zaken met betrekking tot de corona crisis en het principe akkoord. Tijdens deze video conference werd duidelijk dat KLM geen enkele mogelijkheid ziet om collega’s met een tijdelijk contract aan boord te houden. Het bedrijf heeft KLM-breed besloten alle contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen, vooralsnog voor de periode van 21 april t/m 30 juni 2020. Daaronder vallen helaas ook cabine collega’s met een jaarcontract dat in die periode afloopt.

De VNC is op z’n zachtst gezegd niet blij met deze beslissing en heeft er alles aan gedaan om KLM te bewegen dit besluit te heroverwegen. Zeker in het kader van de nieuwe NOW regeling, die ook bedoeld is voor behoud van werkgelegenheid, hadden wij meer inzet verwacht om aan deze mensen tegemoet te komen.
KLM gaf echter aan tot de conclusie te zijn gekomen dat de insteek van de NOW weliswaar is om zoveel mogelijk werknemers binnen het bedrijf te houden, maar dat is geen randvoorwaarde om gebruik te kunnen maken van de regeling. Aangezien er op dit moment geen werk is voor de jaarcontractanten en daar op korte termijn ook geen zicht op is, ziet KLM geen andere optie dan deze collega’s te laten gaan.
 
KLM heeft dit onderwerp met de overlegpartners besproken maar instemming van de bonden is niet noodzakelijk bij de besluitvorming, aangezien KLM zich in dit geval kan beroepen op zwaarwegende bedrijfseconomische omstandigheden. De VNC heeft nog wel voorstellen gedaan om KLM op andere gedachten te brengen, maar helaas zonder resultaat.
Wel heeft de VNC er bij KLM op aangedrongen dat deze collega’s als eerste benaderd zullen worden indien er weer ruimte is om nieuwe CA’s aan te nemen.

Het sectiebestuur realiseert zich heel goed dat dit besluit een enorme impact heeft op de betreffende collega’s en wenst hen veel sterkte.

Sectiebestuur KLM  

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA