• home
  • Actueel
  • KLM update uitbetaling 2 x 2,5% en arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

KLM update uitbetaling 2 x 2,5% en arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

20 mei 2022
De VNC heeft aan KLM bevestiging gevraagd en die bekrachtiging ook gekregen dat de 2 x 2,5% uitgestelde loonsverhogingen (met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar) onvoorwaardelijk worden uitgekeerd. KLM heeft nadrukkelijk toegezegd dat deze uitbetalingen dus geen sigaar uit eigen doos zijn.

Met andere woorden: het kan niet zo zijn dat zodra alle collega’s de 2 x 2,5% uitgestelde loonsverhogingen vanaf maart 2022 gaan ontvangen, zij daardoor een nog groter deel van de nu nog lopende arbeidsvoorwaardelijke bijdrage uit andere middelen moeten gaan bijdragen. Wij zullen KLM uiteraard aan deze belofte houden!

Torenhoge inflatie raakt ons allemaal
De VNC vindt het positief dat KLM haar verantwoordelijkheid neemt om de uitgestelde loonsverhogingen alsnog uit te keren. Blijkbaar zien zij in - mede na het door ons herhaaldelijk benadrukken - dat de torenhoge inflatie, zeker in combinatie met de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, een ongekende impact heeft op het personeel. En daarmee KLM’ers en in vele gevallen ook hun gezinnen, in het dagelijks leven keihard raakt.

Wanneer komt de uitgestelde loonsverhoging?
De VNC gaat, bij voorkeur gezamenlijk met de andere bonden, KLM vragen om zo snel mogelijk helderheid te verschaffen over de termijn en de methodiek van uitbetalen van de uitgestelde loonsverhogingen.

Geen commitment meer op clausule
Al sinds april heeft de VNC afstand gedaan van de commitment clausule, waarin staat dat de eenzijdig opgelegde AVW-bijdrage van het personeel voor de volledige looptijd van de staatssteun wordt verlangd. Uit de inmiddels welbekende ILO uitspraak blijkt dat alleen voor de duur van ‘exceptionele omstandigheden’ een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage geëist kan worden. Die bijdrage moet bovendien zoveel mogelijk in hoogte en looptijd worden beperkt.

VNC: stop de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage
De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moet wat de VNC betreft stoppen. Niet alleen omdat die onjuist tot stand is gekomen maar zeker ook omdat er niet langer sprake is van de exceptionele omstandigheden die een dergelijk ingrijpen kan rechtvaardigen. De bedrijfsresultaten van de laatste drie kwartalen zijn positief en de toekomstverwachtingen goed, ondanks dat we nog een schuld moeten aflossen.
Op 22 april hebben we dat eveneens middels een brief aan minister-president Rutte laten weten, samen met andere vakbonden. Tijdens een overleg op 10 mei heeft KLM overigens zelf ook de wens geuit om te willen stoppen met de huidige arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Echter, wil zij tijdens de cao in gesprek over ‘een bijdrage’ vanuit het personeel.

Hameren op transparantie
Wij blijven ondertussen bij KLM hameren op het geven van volledige transparantie over de totstandkoming van de afspraken arbeidsvoorwaardelijke bijdrage tussen KLM en de Overheid. Deze transparantie is noodzakelijk om met vertrouwen in gesprek te kunnen gaan over de cao. Als professionele en betrouwbare werknemersvertegenwoordiger heeft de VNC altijd haar verantwoordelijkheid genomen, in goede en slechte tijden.
De VNC wil, zoals dat gebruikelijk is, met de werkgever in vrijheid kunnen onderhandelen over arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel.

In eerdere VNC communicatie van zijn de ILO uitspraak en de uitbetaling uitgestelde loonsverhogingen van 2 x 2½% toegelicht.
In onze KLM ledensessies praten we je graag bij op de actualiteit, nemen de tijd voor het beantwoorden van vragen en horen we ook graag wat er bij jullie speelt. Sluit aan en klik hier voor jouw aanmelding! Maandagochtend is de eerstvolgende. We zien er naar uit jullie te zien/spreken!

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Chris van Elswijk, Ingrid Brama, Marije Kroese en Roberto Tunzi
KLM sectiebestuurders

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA