• home
  • Actueel
  • KLM stelt Vrijwillige Vertrek Regeling per 1 april open

KLM stelt Vrijwillige Vertrek Regeling per 1 april open

2 mrt. 2020
In de cao 2019-2022 is met de cabinebonden afgesproken dat de Vrijwillige Vertrekregeling (VVR) zal worden gecontinueerd.

De inschrijving voor VVR zal van 1 april t/m 15 mei worden opengesteld voor 25 FTE (Full Time contracten of het Equivalent daarvan in deeltijd). Er is daarbij een verdeelsleutel per functie afgesproken:

-
CA éénbander
     
  : 6 FTE
-
CA tweebander
     
  : 10 FTE
-
(Assistent) Purser    
  : 5 FTE
-
Senior Purser
     
  : 4 FTE

Indien, per functiegroep, de belangstelling groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, dan zal de VVR zal worden toegewezen op basis van anciënniteit (aantal dienstjaren). Als er binnen een functiegroep ruimte overblijft dat zal deze evenredig worden verdeeld onder de andere functiegroepen.

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de VVR. Zo komen medewerkers in aanmerking onder de voorwaarde dat de datum uitdiensttreding vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar ligt. Medewerkers die ervoor hebben gekozen door te werken tot ná de normpensioenleeftijd komen in aanmerking voor de VVR voor zover hun op de datum van uitdiensttreding opgebouwde pensioen niet hoger is dan 70% van de netto pensioengrondslag, exclusief de deelnemersbijdragecompensatie. Hierbij zal de hoogte van de vergoeding nooit meer bedragen dan 50% van de inkomstenderving tot aan de AOW-leeftijd.
Ook mag de werknemer op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en KLM niet voornemens om de arbeidsovereenkomst met de werknemer om welke reden dan ook te beëindigen.

Voor verdere informatie verwijzen we je graag naar de HR-pagina van KLM. Mocht je nog vragen hebben, aarzel niet en zet ze op de mail naar secretariaat@vnconline.nl

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA