KLM stapt in op pensioenvoorstel!

7 dec. 2016

De druk op KLM door de VNC pensioenrechtszaak en het de afgelopen weken door de VNC eindeloos duwen en trekken aan de pensioenkwestie (in het overleg over het raamwerk) blijken effect te hebben. Wij zijn verheugd dat KLM uiteindelijk bereid is in te stappen op ons pensioenvoorstel zonder voorwaarden vooraf! Afgelopen weken werd er in het raamwerk aan de voorkant 4% productiviteit voor teruggevraagd. Vandaag heeft KLM gemeld dat zij bereid is in te stappen op ons pensioenvoorstel zonder verdere voorwaarden. Dit mogen we met recht een doorbraak noemen.
Daarmee is voldaan aan de langlopende en eerste eis van de VNC: wij hebben namelijk altijd gesteld dat het pensioenprobleem eerst dient te worden opgelost voordat wij aan de cao-tafel zouden verschijnen. Onze redenatie is voortdurend geweest: pensioen is uitgesteld loon van KLM en KLC cabinepersoneel dat thuishoort in de pot van zowel het KLM als KLC cabinekorps. 

In ons recht omtrent pensioenkwestie 
Niet voor niets is de VNC een pensioenrechtszaak gestart tegen KLM omdat wij altijd hebben geloofd dat we in ons recht staan omtrent de pensioenkwestie. Met het implementeren van ons voorstel is het voeren van een rechtszaak tegen KLM niet langer nodig. De zaak is dan beslecht omdat de gewraakte uitvoeringovereenkomst dan niet meer van toepassing is.

KLM maakt nu een flinke stap door akkoord te gaan met het voorstel zoals dat overigens al klaar lag sinds begin 2015. Om die pensioendeal daadwerkelijk tot een goed einde te brengen - zonder dat er nog licht zit tussen de verschillende partijen - gaat de VNC samen met haar pensioendeskundige de komende dagen benutten om het voorstel tot in detail uit te werken en de pensioendeal hiermee af te ronden. De pensioenopbouw van collega's (vooral voor hen die ver van hun pensioen zitten, denk aan relatief korte dienstverbanden en de KLC'ers) blijft daarmee op peil en ook ons op het hoofdkantoor geparkeerde pensioengeld vloeit terug naar de pensioendeelnemers. Zodra de details van de nieuwe regeling ook op papier staan, kan deze in de eerst volgende Ledenraad ter stemming worden ingebracht.

Hoe nu verder omtrent -1 CA maatregel 
De tweede eis en de reden waarom we de werkonderbrekingen hebben gehouden, is het stoppen van de door KLM eenzijdig ingevoerde - 1 CA maatregel. We beseffen heel goed dat deze nog niet is verwezenlijkt. Aan die eis houden we dan ook vast. Na het oplossen van de pensioenkwestie gaan we vol goede moed verder het gevecht aan voor het zo snel mogelijk stoppen van de -1 CA maatregel. We realiseren ons dat dit ook door jullie van ons wordt verwacht en dat de actiebereidheid daarvoor ook nog altijd hoog is.

Terugblik
Het pensioengeschil gaat terug tot begin 2015. In dat voorjaar hebben we in het kader van de discussie over ‘Toekomstbestendig pensioen’ een voorstel op tafel gelegd op basis waarvan wij bereid zouden zijn tegemoet te komen aan de wens van KLM om tot een vaste premieregeling te komen. Belangrijk onderdeel daarvan is de reparatie van de wettelijke versoberingen die in 2014 en 2015 zijn ingevoerd. Deze reparaties zijn vooral belangrijk voor collega's die relatief kort in dienst zijn. Deze collega's zouden namelijk anders hard geraakt worden in de pensioenuitkomsten door de wettelijke versoberingen. KLM wilde echter niet akkoord gaan met het voorstel. Het zou te duur en te complex zijn en KLM wilde principieel niet repareren wat de overheid versobert. Nadat KLM in de zomer 2015 eenzijdig de uitvoeringsovereenkomst (UvO) had aangepast om zo vanaf 2016 geen herstelpremies meer te hoeven betalen, kreeg het VNC-voorstel de lading van een alternatief voor het opstarten van een rechtszaak over die UvO: of de gewraakte UvO van tafel, of het VNC-voorstel implementeren. Beide opties waren voor KLM toen onbegaanbaar.

Tot vandaag dan, bijna twee jaar later, vandaag geeft KLM aan dit voorstel 'ongeclausuleerd' te willen implementeren en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. 

De VNC is hoopvol gestemd nu het pensioenconflict volledig blijkt te worden beslecht en hoopt dat we in alle redelijkheid ook kunnen komen tot een spoedige oplossing voor de -1 CA maatregel. Dat zal ook zeker - net als bij de pensioenkwestie - nog hevige inspanningen vergen maar het eerste resultaat is er.

Bij deze willen we jullie bedanken voor jullie steun en loyaliteit, dat is voor ons een enorme stimulans om er de schouders onder te blijven zetten!

Wordt vervolgd…

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA