• home
  • Actueel
  • KLM Sectiebestuur krijgt unaniem mandaat van Ledenraad

KLM Sectiebestuur krijgt unaniem mandaat van Ledenraad

3 aug. 2017
Op initiatief van de Ledenraad is er een motie ingediend die het KLM Sectiebestuur mandaat geeft voor eventuele vervolgacties. Die motie is unaniem aangenomen.

Door de uitermate moeizame cao-onderhandelingen met KLM komen we nauwelijks nader tot elkaar. KLM blijft vasthouden aan haar bezuinigingsdrift en de Ledenraad vindt dat de - 1CA maatregel als chantagemiddel wordt gebruikt. Het afbouwen hiervan zou per 1 september plaatsvinden en is al uitgesteld tot 1 oktober 2017. KLM is nu van mening dat het afbouwen van deze maatregel opgeschort moet blijven totdat er een voor haar bevredigend akkoord is bereikt. Een akkoord dat een enorme bezuiniging op de samenstelling van de cabinebemanning bevat en opnieuw een verslechtering op het loonhuis betekent.

De houding van KLM staat haaks op hun eerdere opmerking dat zij het vertrouwen wil herstellen met de bonden en hun achterban. De Ledenraad voelt zich geschoffeerd door deze opstelling en heeft het KLM Sectiebestuur unaniem het mandaat gegeven om in geval van vastlopen van het CAO overleg acties als middel in te zetten.

De functie van deze motie is dat, mocht de VNC er niet uitkomen met betrekking tot de -1 CA maatregel en een bevredigend CAO resultaat, het KLM Sectiebestuur toestemming heeft om over te gaan tot het organiseren van acties. Wij zullen ons intern gaan beraden naar aanleiding van het aannemen van deze motie.

KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA