• home
  • Actueel
  • KLM reageert niet: de VNC maakt motiveren duurder

KLM reageert niet: de VNC maakt motiveren duurder

25 sep. 2019
De termijn van 7 dagen, die de VNC en FNV Cabine in de gezamenlijke brief (klik hier) aan KLM had gesteld, is verlopen. KLM heeft hierop niet gereageerd en geeft dus geen gehoor aan onze eis om tegemoet te komen op loon en looptijd en inhoud van onze cao. We hebben daarom het eerste actiemiddel ingezet: het duurder maken van het motiveren*.

Dit hebben we aan KLM middels een brief (klik hier) bevestigd. Voor de eerste motivering van vandaag zijn 2 compensatiedagen voor de cabine crew geregeld, dat is een extra dag.
Wij zien ons genoodzaakt de druk op te voeren om wél een tegemoetkoming af te dwingen. Als onze werkgever in deze jaren met recordwinsten van het bedrijf al geen goede cao met een flinke loonsverhoging toe wil kennen aan haar personeel, wanneer dan wel?!

Investeren in het personeel
De eerdere bezuinigingen op cabinepersoneel waren geënt op de boodschap van de KLM cao-delegatie dat we moesten mee-ademen in slechte tijden. Na jarenlang geen loonsverhoging en fikse productiviteitsverhogingen door het korps (en een stijgende lijn qua winsten en schuldenaflossing) was hun boodschap ‘het dak moet gerepareerd worden als de zon schijnt’. Nu dat dak inmiddels driedubbel is geïsoleerd, ‘hangen er donkere wolken en moeten we meebewegen in de snel veranderende wereld om ons heen’.
 
Fitte en gezonde toekomst: graag ook voor werknemers
Waar blijft - na de geplande 1,3 miljard euro aan investeringen in het bedrijf - de structurele investering in het personeel? Het bedrijf is immers, zoals de directie het onlangs verwoordde in de media, ‘fit en gezond voor de toekomst’. Ook wij gaan als korps graag fit en gezond de toekomst in met zichtbare erkenning en waardering voor wat we in moeilijke tijden hebben ingeleverd. Na het ‘veranderen en meedoen’ is het ‘winnen' aan de beurt middels een structurele investering in het personeel. Nu KLM niet reageert op onze eisen voor een verbeterde cao hebben we per direct het motiveren duurder gemaakt. Indien KLM ons blijft negeren, stoppen we uiteindelijk helemaal met motiveren en zijn andere vervolgacties niet uitgesloten.

KLM sectiebestuur

* Motiveren en extra compensatiedagen crew
KLM heeft toestemming van de VNC nodig als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden (door verstoringen) buiten onze cao valt. Indien we vluchten motiveren, vraagt de VNC compensatie voor de cabinebemanning middels vrije dagen, de CL- en KL-dagen. Bij het duurder maken zullen we extra compensatie voor de cabinebemanning eisen en bij het stoppen van motiveringen staan we niet langer toe dat KLM afwijkt van onze cao. Als we de benodigde toestemming duurder maken of niet langer afgeven aan KLM, valt de flexibiliteit van de vluchtuitvoering weg. Dat heeft consequenties voor de operatie en kan tot annuleringen leiden.


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Het gaat om jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.


Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA