• home
  • Actueel
  • KLM Protocol tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

KLM Protocol tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

6 jan. 2021
De coronacrisis raakt de luchtvaart keihard waardoor we genoodzaakt zijn om met KLM tot regelingen te komen. Er is een gedegen Sociaal Plan om gedwongen ontslag trachten te voorkomen en anders een vangnet te bieden inclusief een terugkeerregeling van vijf jaar. Daarnaast worden echter ook personele bijdragen gevraagd voor het veiligstellen van de overheidssteun, die dient om KLM de crisis te laten overleven. We hebben bij die bijdrage het reguliere maandsalaris zoveel mogelijk buiten schot weten te houden.      

De door de cabinebonden met KLM uit onderhandelde personele bijdrage zijn omschreven in het 9 pagina’s tellende Protocol tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage cabinepersoneel . Dit wordt in de Ledenraad ter stemming voorgelegd en indien er wordt ingestemd zijn deze van kracht van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. Het veiligstellen van zoveel mogelijk baanbehoud ligt aan de afspraken ten grondslag.

Economische impact
Covid-19 heeft mondiaal een enorm negatieve impact op economische situaties. KLM voerde in 2020 slechts een fractie van de geplande vluchten uit waardoor de financiële cijfers kelderden. Om de kans te vergoten deze langdurige crisis te overleven, ontvangt KLM door de overheid gefaciliteerde leningen (totaal van €3,4 miljard) en garantstellingen. Voor de toekenning van dit steunpakket eist de overheid dat KLM aan onderstaande voorwaarden voldoet:
● 15% kostenreductie;  
● personele bijdrage in de vorm van een loonstaffel;
● verlaging van het aantal nachtvluchten;
● een actieve bijdrage aan duurzaamheid.

Bijdrage conform lineaire staffel
Concreet betekent dit dat alle KLM medewerkers die fulltime vanaf 1 x modaal verdienen (€36.500,- bruto per jaar, vastgesteld door het Centraal Plan Bureau CPB) een bijdrage moeten leveren. Die bijdrage loopt conform de door de overheid ingestelde lineaire inkomensstaffel - gradatie in bijdragen van 0 tot 20% - waarbij ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten’ dienen te dragen. Deze insteek wordt bekrachtigd door een Tweede Kamermotie waarin wordt opgeroepen de inkomens tot 1,5 x modaal (€54.750,- bruto per jaar) zoveel als mogelijk te ontzien. Voor het cabinekorps houdt dat in dat tot 2023 de minst verdienende (lees alle CA’s en deels de Pursers) grotendeels worden gevrijwaard van een reductie van arbeidsvoorwaarden.
Wij hebben ons tot het uiterste ingespannen om het vaste maandsalaris (exclusief extra’s zoals winst-, eindejaars- en vakantieuitkeringen en het DI-budget) zoveel mogelijk te sparen bij het leveren van die bijdrage. Dat heeft lange, stevige en zware onderhandelingen gekost dat onder meer tot de volgende belangrijke resultaten heeft geleid:    

● Looptijd tot en met 31 december 2022 en commitment volgens een clausule op een bijdrage na deze datum zolang als de leningen nog niet zijn afgelost met een maximum duur van 5 jaar;
● Na een inkomenstoets wordt het percentage van de bijdrage bepaald en daarmee de bijdrage volgens de lineaire staffel (van 0% voor 1x modaal naar max 20% voor 3 x modaal en hoger);
● Loonsverhogingen augustus 2020 en 2021 kunnen (deels) worden ingezet als arbeidsvoorwaardelijke bijdrage door er van af te zien. Inkomens tot 1 x modaal krijgen de loonronde als toeslag totdat het inkomen van 1 x modaal wordt bereikt.
● Winstuitkering 2019 - en eventuele komende jaren - kan (deels) worden ingezet als arbeidsvoorwaardelijke bijdrage door deze niet uit te keren. Inkomens tot 1,5 x modaal krijgen deze uitkering wel, maar in 2 delen uitgekeerd (de helft zo snel als mogelijk na het akkoord op de protocoltekst en de andere helft in oktober 2021). Uitbetaling van eventuele winstdelingen in de komende jaren worden (deels) uitgesteld.
● Bij het voldoen aan de bijdrage conform de staffel geldt onderstaande volgorde, waarbij het reguliere maandsalaris voor de overgrote meerderheid buiten schot is gehouden:
-
Loonsverhogingen 2 x 2,5%;
-
Winstuitkering 2019;
-
DI-budget 2021 en 2020;
-
Eindejaarsuitkering;
-
Vakantie-uitkering.

Geen goodie
Net voor de deadline (oktober 2020) om de staatssteun tijdig te ontvangen, zijn we de hoofdlijnen overeengekomen. Dit onder de toezegging van KLM dat zij serieus zou kijken naar een alternatief op de zogenaamde IPB goodie, die KLM uit ons zicht na onze voorlopige overeenkomst was overeengekomen voor inkomens die boven de 15% inleveren. KLM is later teruggekomen met de mededeling dat er geen (alternatieve) returns/weggevertjes mogelijk zijn. Hoewel de VNC met diverse varianten op de IPB goodie is gekomen en persistent bleef, kwam KLM ons hierin niet tegemoet…Dat vinden we teleurstellend want volgens ons mag het niet zo zijn dat als alle werknemers voldoen aan de door de overheid - in samenspraak met KLM - gestelde eisen van inleveren op arbeidsvoorwaarden, de ene werknemer door KLM wordt beloond met zogenoemde returns en de andere werknemer niet.

WOB-verzoek
Omdat we duidelijkheid willen over hoe eerdere besluiten - die tot dit protocol hebben geleid - tussen KLM en de overheid tot stand zijn gekomen, heeft de VNC een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) ingezet. Dit is een bureaucratisch en traag proces, hetgeen dus veel geduld van ons vraagt. We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA