• home
  • Actueel
  • KLM protocol Sociaal Plan volledig uitgewerkt, protocol Reductie Arbeidsvoorwaarden nog niet

KLM protocol Sociaal Plan volledig uitgewerkt, protocol Reductie Arbeidsvoorwaarden nog niet

23 okt. 2020
Na twee dagen onderhandelen zijn de VNC en FNV Cabine met KLM in de vroege uurtjes tot een volledig uitgewerkt Sociaal Plan voor KLM cabinepersoneel gekomen. Het is erg belangrijk dat we in deze onzeker tijd een gedegen plan hebben, met instrumenten om te proberen gedwongen ontslag zoveel als mogelijk te voorkomen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan biedt het Sociaal Plan eveneens een vangnet om de sociale en financieel nadelige gevolgen voor collega’s die gedwongen worden ontslagen zo goed als mogelijk te ondervangen.

Protocol Sociaal Plan
Op 1 oktober communiceerden wij de afspraken op hoofdlijnen voor het Sociaal Plan (klik hier).  We hebben daarvan nu alle fasen uitgewerkt. Fase 1 is gericht op vrijwillige instrumenten die boventalligheid zoveel als mogelijk voorkomen. Mocht er desondanks toch boventalligheid ontstaan, dan komt gedwongen ontslag in beeld en is fase 2 van toepassing. Voor boventallige werknemers zijn er dan twee mogelijkheden: bemiddeling van werk naar werk met een beëindigingsvergoeding of een verhoogde beëindigingsvergoeding met een opleidingsbudget. Vervolgens is in fase 3 de terugkeergarantie afgesproken: werknemers kunnen na gedwongen uitdiensttreding gedurende vijf jaar aanspraak maken op terugkeer zodra er vacatures zijn. De terugkeer is in de huidige functie, met een vast contract en met behoud van arbeidsvoorwaarden die golden op het moment van gedwongen uitdiensttreding. Uiteindelijk hebben we ook voor de jaarcontractanten die dit jaar vanwege de coronacrisis geen onbepaald tijdscontract kregen, de terugkeergarantie kunnen verlengen van twee naar vijf jaar. Deze groep maakt dus langer kans op terugkeer, zij komen in volgordelijkheid na KLM collega’s met een vast contract op de lijst.

KLM zal nog een aantal van de gisteren onderling besproken zaken in de teksten aanvullen waarna we het geheel juridisch zullen toetsten. Zodra alle puntjes op de i zijn gezet, kunnen we de inhoud verder delen met jullie. Dat resultaat leggen we binnenkort ter stemming voor aan onze Ledenraad.

Discussie op reductie arbeidsvoorwaarden nog niet beslecht
Het protocol voor de Reductie van Arbeidsvoorwaarden lag er eveneens al op hoofdlijnen maar daar is de discussie nog niet volledig beslecht. De afwijkende afspraken die KLM heeft gemaakt met de cockpitcollega’s werpen een ander licht op de overeenkomst op hoofdlijnen die wij eerder met KLM afspraken. Op die punten: werkgelegenheidsgarantie, de looptijd van het protocol en IPB zijn we er niet uitgekomen. KLM zei stellig nee op onze voorstellen hiervoor. Voor wat betreft IPB stelde KLM zich op het standpunt dat een ‘gunst’ op IPB alleen is voorbehouden aan KLM-ers die meer dan 15% bijdragen in de loonstaffel en dat is bij cabinepersoneel niet aan de orde. Afgelopen nacht om 3 uur hebben we besloten om volgende week verder te praten. Wat ons betreft zijn we er dus tot nu toe niet.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA