KLM pensioen en andere cao zaken

8 jul. 2016

KLM heeft aangegeven te willen praten over onder andere ‘de rol van cabinepersoneel in het licht van de klantvisie’ en over een nieuwe cao. Wij gaan die visie met belangstelling aanhoren en zullen daarnaast nogmaals benadrukken dat het pensioenconflict moet worden opgelost voordat we over andere cao zaken gaan praten.
De VNC heeft immers in het vorige cao overleg ook elke keer genoemd dat het cabinekorps het visitekaartje van KLM is en een belangrijke reden voor onze klant om opnieuw voor KLM te kiezen.

Visiedocument klaar?
In de laatste cao is afgesproken dat KLM zou komen met een visiedocument met daarin de belangrijke rol van cabinepersoneel uitgelicht. Vorig jaar kwam KLM met een visie, maar tot onze verbazing was het hoofdstuk cabinepersoneel daarin ver te zoeken. KLM gaf daarop aan dat dit een werkdocument was en zij nog zou komen met de afgeronde versie, inclusief de rol van het cabinekorps. Het lijkt er op dat dit een jaar later dan toch is gelukt, we zijn benieuwd.

Eerst pensioenconflict oplossen
In dezelfde brief geeft KLM aan ook in overleg te willen treden over een nieuwe cao. Daaraan wordt door KLM hun voorgenomen bezuinigingsmaatregelen in het kader van Perform 2020 gekoppeld. Voor alle duidelijkheid: de VNC heeft zich nooit gecommitteerd aan deze doelstellingen. Afgezien daarvan houdt de VNC vast aan het standpunt dat het pensioenconflict eerst moet zijn opgelost alvorens we gaan praten over andere cao zaken. KLM ziet de cao graag los van het pensioenonderwerp maar de koppeling pensioen en cao bestaat wel degelijk. Pensioen is een heel belangrijke arbeidsvoorwaarde (uitgesteld loon) en daarmee een cao onderwerp. In het cao protocol 2011-2014 staan bijvoorbeeld bindende afspraken over een toekomstbestendige pensioenregeling.

Ons geld in de KLM zak
KLM heeft daarentegen eenzijdig hun bijstortingsverplichting uit de uitvoeringsovereenkomst van de pensioenovereenkomst geschrapt. Dat houdt simpelweg in dat KLM zich niet langer houdt aan haar verplichting om herstelpremies te betalen: het geld dat bijgestort dient te worden als ons pensioenfonds er slecht voorstaat, verdwijnt tegenwoordig in KLM’s eigen zak. Let wel: we hebben het voor 2016 al over tientallen miljoenen euro’s en het gevolg is dat onze pensioenen er intussen slechter van zijn worden. Een heel groot nadelig gevolg dus voor je pensioen, wat na je salaris je belangrijkste en kostbaarste arbeidsvoorwaarde is.

Planning winterproductie als pressiemiddel
Wellicht ten overvloede maar voor de duidelijkheid: zowel de VNC als FNV hebben herhaaldelijk aan KLM mondeling en schriftelijk gecommuniceerd dat zij de eenzijdig ingetrokken herstelbetalingen dient terug te draaien. KLM weigert dat echter botweg. Ondertussen hebben we dan ook onze pensioenadvocaat bijgeschakeld want het ziet er naar uit dat KLM het op een gang naar de rechter laat uitlopen.

Dat is niet alleen heel jammer maar ook onverstandig want onderwijl tikt de klok gewoon verder en komt de KLM planning van de winterproductie in het gedrang omdat het bedrijf gemakshalve uitgaat van opnieuw een productiviteitsverhoging van cabinepersoneel… Het lijkt erop dat het bedrijf niets heeft geleerd van zijn fouten in de planning van vorig jaar.

Dreigend toontje
Tot slot stelt KLM op een dreigend toontje in hun brief dat als we niet bereid zijn voor 1 augustus een productiviteitsverhogend alternatief af te spreken, zij zich ‘genoodzaakt ziet om in te grijpen en zelf maatregelen te nemen binnen de kaders van de cao’.

Gisteren is er namens de VNC en FNV cabine een brief uitgegaan naar KLM waarin wij laten weten dat wij hun visie graag aanhoren en dat wij altijd bereid waren en bereid zijn om tot een oplossing te komen met het pensioenconflict. Pas daarna zullen mogelijke andere cao onderwerpen aan bod komen.

KLM sectiebestuur

Meer achtergrond over het pensioenconflict lees je via http://www.vnconline.nl/nieuws/2016/february/naderende-stap-naar-rechter-om-klm-pensioenconflict

 

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA