KLM overleg over heden en toekomst

27 mei 2020
Begin mei heeft de VNC, zoals eerder gepubliceerd, KLM benaderd voor overleg over het heden en de toekomst - die er na het afsluiten van de cao begin dit jaar helaas heel anders uitziet dan verwacht. Morgen (28 mei) zal hierover een eerste overleg plaatsvinden met de betrokken cao-partijen (beide cabinebonden en KLM).

Omdat het bedrijf zich in een uiterst lastige en precaire omstandigheid bevindt, is het van groot belang dat alle overlegpartners elkaar goed en volledig informeren over hun visie en ideeën voor de ontstane situatie.

Baanbehoud heeft prioriteit
Belangrijk punt is om gezamenlijke maatregelen in breed verband te bespreken die naast de VVR, het vervroegen van winterverlof en het indelen van tellerdagen zoveel mogelijk boventalligheid zouden kunnen weg managen. We hebben hiervoor ook allerhande ideeën van onze leden ontvangen, waarvoor dank! Denk daarbij aan (tijdelijk) minderwerk, deeltijd, non activiteit, ouderschapsverlof, detachering bij KLC, het niet aanvullen bij natuurlijk verloop (pensionado’s) en mogelijke andere kostenverlagende stappen. Ons streven is zoveel mogelijk collega’s binnen de poorten te houden, dus baanbehoud heeft onze hoogste prioriteit.

Van grote invloed daarop zijn bijvoorbeeld ook factoren van buitenaf als:
> de voorwaarden aan de staatsteun omtrent leningen en garantiestellingen;
> de algemene ontwikkelingen van de coronacrisis en met name in de luchtvaart;
> de openstelling van grenzen en de wil van de passagiers om te vliegen;
> wanneer en hoe snel het netwerk verder kan opstarten.

Deze effecten zijn medebepalend voor het toekomstige beeld van KLM en haar cabinekorps.

Cao zaken
De VNC zet ook in op een adequaat sociaal plan, daar zijn we als sociaal partner medeverantwoordelijk voor en het is verstandig om dat alvast af te gaan spreken met elkaar. Als je daarover overeenstemming hebt, wil dat namelijk nog niet zeggen dat het ook gebruikt hoeft te worden. Mocht het ondanks alle inspanningen dan eventueel toch niet lukken om overtolligheid te voorkomen, dan moeten betreffende cao-partijen bovendien overeenkomst hebben bereikt over de daadwerkelijke invulling van onze cao-artikelen 3.1 (overleg) en 4.3 (overtolligheid). Ons uitgangspunt is wat we met elkaar hebben afgesproken in de cao:
  • Invulling van artikel 4.3 door overleg- en adviesaanvraag met betrekking tot een eventuele herstructurering van KLM en de mogelijke overtolligheid die daardoor zou kunnen ontstaan en het afspreken van een sociaal plan;
  • Inrichting van een onafhankelijke en onpartijdige ontslagcommissie en het opstellen van een bijbehorend ontslagcommissiereglement.

We hopen morgen op een meer compleet beeld om zo, op een verantwoorde manier en rekening houdende met alle belangen (werknemers en werkgever), juiste beslissingen te kunnen nemen.

We streven naar een tijdig gezamenlijk resultaat en houden jullie op de hoogte, ook van de weg er naar toe.

Sectiebestuur KLM

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Word nu ook lid/Become a member

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA