• home
  • Actueel
  • KLM: mits voldoende inschrijvingen vertrouwen in wegwerken huidige boventalligheid

KLM: mits voldoende inschrijvingen vertrouwen in wegwerken huidige boventalligheid

8 jan. 2021
Zojuist deelde KLM ons mee dat zij voldoende vertrouwen heeft dat de huidige overcapaciteit aan cabinepersoneel uit de eerste Adviesaanvraag zonder gedwongen vertrek kan worden opgelost. Van belang is wel dat voldoende KLC- detacheringscontracten daadwerkelijk worden getekend en er op de vanaf vandaag opengestelde instrumenten wordt ingeschreven.

Het terugbrengen van de overcapaciteit van oorspronkelijk 1220 tot naar verwachting 21 FTE (fulltime basis) is bijna bereikt. Dit is te danken aan de gezamenlijke inspanningen van de medezeggenschap (OR en GC31) en de cabinebonden met KLM. En niet in het minst ook dankzij de cabinecollega’s die met de VVR gingen, het KLC detacheringscontract teken(d)en en degenen die mogelijk gaan kiezen voor de drie zojuist opengestelde opties.
Ook de niet verlengde eenjaarscontractanten willen we hierbij genoemd hebben, want ook deze helaas teleurstellende uitkomst van niet verlengen, draagt bij aan het terugbrengen van de overcapaciteit onder het cabinekorps. Tot slot telt ook het niet aanvullen van het zogeheten natuurlijk verloop (voornamelijk pensioneringen) mee.

Inschrijven voor mogelijkheden
Vanmiddag heeft KLM, na de inmiddels gesloten VVR en KLC-detacheringsuitvraag, de overgebleven zogeheten fase 1 instrumenten uit het Sociaal plan opengesteld. Doel is om hiermee de huidige resterende boventalligheid weg te werken. Als alle detacheringen definitief zijn, resteert minimaal 21 FTE overcapaciteit en daarvoor is nu fase 1 opengesteld.

Inschrijven voor onderstaande vrijwillige opties kan via MyKLM tot en met vrijdag 29 januari:
• deeltijd variant van de VVR: eenmalige regeling waarbij je structureel je contractpercentage verlaagt tegen een eenmalige vergoeding;
• verruiming permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen: variant op permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen (of 80-80-100 regeling) voor cabinepersoneel tussen de 50 en 60 jaar;
• een overstap naar andere sectoren met vertrekvergoeding: bijvoorbeeld door omscholing naar onderwijs, de zorg, IT of techniek.

KLC-detacheringen maken het verschil
KLM is - na eerder de definitieve getallen van VVR 1 (564 FTE) en VVR 2 (86 FTE) te hebben verwerkt - nu in afwachting van de definitieve aantallen voor de driejarige KLC-detachering. De noodzaak van uiteindelijk voldoende getekende contracten is groot en de hoop is dan ook dat collega’s zich niet alsnog terugtrekken. Hierover is echter pas duidelijkheid als deze contracten daadwerkelijk zijn getekend, de sluitingsdatum van tekenen is eind deze maand.
Hoewel de extra inschrijvingen op 1-jaars detachering niet toereikend zijn, hoopt KLM die leegte deels te kunnen laten opvullen door collega’s die de 1-jaars variant krijgen aangeboden indien de 3-jaars aanmeldingen voldoende blijken te zijn. Mocht dat toch niet lukken, dan zal KLM in gesprek gaan met de cabinebonden. Mogelijk zal dan een deel van de opengebleven ruimte moeten worden ingevuld middels aanwijzing conform de afspraak in het sociaal plan.

We wachten nu eerst af hoeveel het definitief aantal gedetacheerden bij KLC wordt. De update van deze getallen volgt als alle aanvragen zijn behandeld, naar verwachting is dat dus eind januari.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA