KLM Ledenraad stemt voor Corona maatregelen

25 mrt. 2020
Tijdens een online KLM Ledenraadsvergadering is vandaag door de overgrote meerderheid ingestemd met het principeakkoord dat maatregelen inhoudt omtrent de corona-crisis.
De belangrijkste zaken uit dit principeakkoord tussen KLM en alle bonden van alle domeinen (cabine, cockpit en grond) hebben we eerder gecommuniceerd. Voor de volledige tekst van het protocol: klik hier

Hieronder vatten we het nog kort samen.

Regeling ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’
De door KLM ingediende aanvraag voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geldt voor een eerste periode van 3 maanden en kan éénmalig voor 3 maanden worden verlengd. Deze aanvraag is gedaan met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020.
KLM committeert zich gedurende deze periode aan volledige voortzetting van de financiële arbeidsvoorwaarden, alsmede dat er gedurende deze periode geen medewerkers op bedrijfseconomische gronden worden ontslagen.

Volledig salaris
De VNC heeft in samenwerking met de andere bonden doorgedrukt op het doorbetalen van het volledige salaris, dit is gelukt en voor veel collega’s een zorg minder. Op basis van deze nieuwe regels zal KLM alle medewerkers volledig doorbetalen (dus 10% bij de 90% vanuit de overheid) inclusief vakantiegeld, pensioenopbouw en 13e maand.

Nog geen uitkomst op jaarcontracten
Ook maken wij ons nog steeds hard om ook de collega’s met een jaarcontract (bepaalde tijdscontract) meer zekerheid te geven. KLM is hier vooralsnog nog niet mee ingegaan maar de VNC blijft bij de insteek dat de NOW mogelijkheden biedt om de bepaalde tijdscontracten te verlengen.
Het noodpakket NOW vanuit de overheid is namelijk gericht op het stimuleren van inkomenszekerheid voor werknemers en financiële hulp aan werkgevers. Hierdoor kunnen werknemers voorlopig in dienst van het bedrijf blijven en hun salaris wordt grotendeels (90% door de overheid) doorbetaald.

Winstdelingsregeling uitgesteld
Partijen komen overeen de uitbetaling van de winstdeling over het jaar 2019 evenals de uitbetaling van de winstdeling voor de Executives uit te stellen van april naar oktober 2020. Dit is om zoveel mogelijk cash in huis te houden. Indien de bedrijfssituatie in oktober dusdanig is dat uitbetaling niet verantwoord is, treden partijen opnieuw in overleg.

Natuurlijk zijn we ons er van bewust dat het uitstellen van de WDR van april naar oktober dit jaar niet met een warm applaus wordt ontvangen. Echter, met de 100% doorbetaling van het salaris en de ernstige financiële positie waarin KLM zich nu bevindt, ziet de VNC de noodzaak er van in.
 
Mogelijk aanvullende maatregelen
Partijen treden op korte termijn, per cao-domein, in overleg over aanvullende maatregelen betreffende flexibiliteit en (versnelde) afbouw van specifieke dagen-saldi.
Kortweg belteken dit dat we ondertussen in gesprek blijven met de werkgever en zodra er nieuws uitrolt, lees je dat.

Dank aan alle VNC (LR) leden
Tot slot een woord van dank aan al onze (Ledenraads) leden voor de ondersteuning en het vertrouwen. Juist in deze dagen geldt: samen sterk en dat laten we met z’n allen zien!

Nog geen lid? Aansluiten is belangrijk want alleen dankzij leden kunnen we het vele werk verrichten.

KLM sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA