• home
  • Actueel
  • KLM Ledenraad akkoord met offers omwille overleven coronacrisis

KLM Ledenraad akkoord met offers omwille overleven coronacrisis

4 mei 2020
De overheid kondigde onlangs aan dat er bij staatssteun ook bijdragen worden verwacht van KLM personeel. De VNC ziet natuurlijk het hoogste belang: het voortbestaan van KLM en we nemen dan ook onze verantwoordelijkheid met onze bijdragen. Vandaag is hierin opnieuw een stap gezet want de VNC Ledenraad heeft ingestemd met een aantal offers die we in een protocol met KLM zijn overeengekomen.

De VNC is de Nederlandse overheid erkentelijk voor de toegezegde intentie van een financieel steunpakket om KLM - en daarbij de andere belangrijke economische spelers in de arbeidsmarkt van de luchtvaart - met garantiestellingen en leningen bij te staan.

We zetten hieronder alle tot nu toe genomen bijdragen vanuit cabinepersoneel met achtergrond op een rij.

Concessies in cabine-cao
Als grootste werknemersvertegenwoordiger bij KLM is de VNC zich terdege bewust van de noodzaak van bijdragen - van onder andere onze grote groep cabinepersoneel - middels maatregelen gedurende de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan de door de overheid en het bedrijf gevraagde offers aan het personeel. In overleg tussen de cabinebonden en KLM zijn meerdere stappen gezet en concessies gedaan middels de nu ingestemde tijdelijke aanpassingen van de cao voor KLM cabinepersoneel. Denk aan flexibilteitsmaatregelen ten aanzien van indelingen, indelingsverzoeken, omlopen, schema’s en reservestellingen; het afbouwen van oud verlof; het verplicht opnemen van winterverlof in de zomer en het uitstellen van (her)verstrekken van uniform-onderdelen en accessoires.

Uitstel WDR
Daarnaast hebben we begrip voor de vraag vanuit de overheid omtrent het niet meer uitkeren van bonussen, dividenden en de winstdelingsregeling zolang de staatssteun aan de onderneming nog niet is terugbetaald. Daarvoor hadden wij al met KLM afgesproken dat de uitbetaling van onze winstdelingsregeling (WDR) voorlopig tot oktober dit jaar wordt uitgesteld en indien noodzakelijk zullen we over verder uitstel in gesprek gaan met de werkgever.

Eerdere offers
Ondanks de NOW waren er door KLM al eerder offers gebracht en dit betreft bij cabinepersoneel de honderden jaarcontractanten wiens contract niet is - of mogelijk in de toekomst niet wordt - verlengd (en bij KLM dochters de proeftijders wiens proeftijd abrupt is afgebroken) waardoor zij allemaal hun werk verloren. Daarnaast is van de mensen die nieuw zouden instromen - en hiervoor hun vorige baan hadden opgezegd -  de opleiding stopgezet/niet gestart en zijn zij zonder overeenkomst buiten de poorten van KLM komen te staan. Bij collega’s die promotie aan het maken waren of gingen maken, is hun opleidingstraject en daarbij de promotie stopgezet.
 
Efficiëntieverbetering
Deze alvast genomen maatregelen dienen om efficiëntieverbetering van KLM te bewerkstellen. Daarnaast blijven wij als sociale gesprekspartner en vertegenwoordiger van cabinepersoneel het aanspreekpunt voor KLM. Moeilijke zaken en mogelijk daaruit voortvloeiende afspraken die ons of onze cao kunnen raken, zullen in onderlinge samenspraak tussen het bedrijf en de cabinebonden - die de cao’s met elkaar hebben uit onderhandeld - moeten worden besproken. Ons doel daarbij is behoud van werkgelegenheid en oplossingen voor de liquiditeitsproblemen zodat KLM in de toekomst financieel gezond zal kunnen worden en we overeind blijven in en deze afschuwelijke crisis.

Bedankt voor steun in onzekere tijden
Bij deze bedanken we al onze leden en vooral ook de Ledenraadsleden voor hun inzet en steun in deze moeilijke tijden. Juist in onzekere periodes telt: samen sterk en dat laten we met z’n allen zien! We maken tot slot graag van de gelegenheid gebruik om de tientallen nieuwe leden die zich afgelopen weken hebben gemeld welkom te heten. Nog geen lid? Aansluiten is belangrijk want we vertegenwoordigen de belangen van het gehele cabinekorps en dankzij al onze duizenden leden kunnen we het vele werk verrichten en staan we samen sterk.

KLM Sectiebestuur

Voor de eerder gepubliceerde uitleg van de overeenkomst klik hier.

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA