• home
  • Actueel
  • KLM laat overleg klappen om alsnog KLC variant te kunnen invoeren

KLM laat overleg klappen om alsnog KLC variant te kunnen invoeren

28 nov. 2013

KLM heeft het loongebouw overleg aan het eind van de middag laten klappen door de beslissing te nemen om op termijn de KLM Europaproductie onder te brengen bij KLC. De VNC is enorm teleurgesteld over deze stap vooral omdat de drie cabinebonden genoeg hebben ingeleverd in de huidige cao en
KLM heeft het loongebouw overleg aan het eind van de middag laten klappen door de beslissing te nemen om op termijn de KLM Europaproductie onder te brengen bij KLC. De VNC is enorm teleurgesteld over deze stap vooral omdat de drie cabinebonden genoeg hebben ingeleverd in de huidige cao en daar bovenop nog bereid zijn tot bezuinigingen in het loongebouw van nieuw cabinepersoneel.

De VNC heeft KLM voorgesteld de zogenaamde KLC schalen die per 1 januari 2013 tijdelijk aan het loongebouw van KLM zijn toegevoegd, structureel te maken. Dit levert KLM op termijn een structurele besparing op van zo'n 20 miljoen euro per jaar. Het cabinepersoneel levert daarmee een grote bijdrage aan het verbeteren van de financiële positie van KLM. Ook de sobere CAO die we met KLM hebben afgesproken levert KLM heel veel geld op. Maar blijkbaar is genoeg niet genoeg bij KLM!

Buiten het protocol
Cabinepersoneel heeft als enige beroepsgroep van al het KLM personeel concessies willen doen op het salarishuis door het invoeren van de vijf KLC stappen. Deze heftige ingreep levert KLM al 20 miljoen euro structureel per jaar op. Hiermee draagt het cabinepersoneel substantieel bij om zodoende de duurzaamheid van KLM veilig te stellen.
Het heeft er na de beslissing van KLM van vanmiddag - om de KLC variant te willen doordrukken - alle schijn van dat het bedrijf nooit serieus heeft willen onderhandelen over een nieuw op te zetten loongebouw. VNC kan zich niet aan de indruk ontrekken dat KLM door deze opstelling de zeggenschap over de KLC variant veilig heeft willen stellen. In het cao protocol is namelijk afgesproken dat indien er wel overeenstemming wordt bereikt ten aanzien van het loongebouw er alleen nog sprake kan zijn van overheveling van de KLM Europaproductie naar KLC in overeenstemming met de cabinebonden.

Juridisch onderzoek volgt
Hoe KLM de KLC variant precies inhoud denkt te gaan geven en wat exact de  gevolgen hiervan zijn heeft KLM niet genoemd. Voor de VNC staat vast dat het hele korps er onder zal lijden omdat door boventalligheid in alle functies er veel onder de rang gevlogen zal worden. Hierdoor zal ook het verzoekensysteem niet goed meer werken. Daar bovenop zal zowel de doorstroom als promoties voor lange tijd stagneren.

Tot slot: de VNC is zeer ongelukkig over de ontstane situatie en gaat juridisch laten onderzoeken of het proces juist is gelopen. Naar onze mening heeft KLM namelijk niet geprobeerd om zich in te zetten om de afgesproken bezuinigingen te halen uit een loongebouw voor nieuw personeel. En zo staat het wel in het cao protocol waar de handtekening van alle betrokken partijen onderstaat, dus ook die van KLM.

De VNC begrijpt dat bovenstaande een hoop emotie losmaakt bij jullie en voor vragen en commotie kan zorgen. Neem in dat geval contact op met de VNC want zeker in deze barre tijden wil de VNC er zijn voor haar leden!

We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

KLM bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA