KLM herstructureringsplan en inzet VNC

31 jul. 2020
Vanmiddag heeft de directie het KLM herstructureringsplan toegelicht waarbij de voorlopige getallen zijn genoemd bij de te verwachte krimp. Voor cabinepersoneel dreigt er, na afvloeiing via vrijwillig vertrek, het niet verlengen van de tijdelijke contracten, minderwerk en natuurlijk verloop, dus het niet aanvullen van (vroegtijdige) pensionado’s, nog een overtolligheid voor 300 collega’s op FTE* (fulltime) basis.

Voor dit geschatte (want aantal VVR is nog variabel) hoeveelheid aan overtolligheid voor cabinepersoneel blijft de VNC - zoals vanaf het begin -  inzetten op toch zoveel mogelijk baanbehoud, zodat niet per definitie 300 FTE gedwongen ontslag hoeft te betekenen.

Detachering
De ongeveer 137 FTE die voor indiensttreding of tijdelijke detachering bij KLC gaan, hebben in ieder geval voor die periode een positieve invloed op de afname van de 300 FTE boventalligheid. We hebben ook onze andere ideeën voor baanbehoud, zoals varianten op deeltijdwerken, (structureel) minderwerk, verdere detacheringsmogelijkheden binnen en buiten KLM, non-activiteit met reparatie op het pensioen al eerder gedeeld met het bedrijf. In ons eerder bericht lees je meer hierover klik hier.
Overigens zal het bedrijf binnenkort de aanvraag voor tijdelijk minderwerk opnieuw openzetten voor alle rangen voor de maanden oktober tot en met december.

Kostenvermindering
Voor de KLM-groep, inclusief KLC en transavia, verwacht men - op basis van de actuele stand van zaken - dat gerekend over een aantal jaar het aantal van 33.000 collega’s zal moeten afnemen met een kleine 5000 collega’s tot zo’n 28.000. De coronacrisis veroorzaakt een terugval tot het niveau van 2014 met nu echter de situatie van een downsize economie, wat volgens KLM betekent dat er naast mogelijke overtolligheid sprake kan zijn van de nood tot zo’n 15% kostenvermindering. Dit kan worden gerealiseerd door minder investeringen en het afstoten van bedrijfsactiviteiten. Echter verwacht KLM ook bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden.

Invulling geven aan de herstructurering
De bonden, waaronder de VNC en de Ondernemingsraad (OR) gaan vanaf half augustus met KLM verder over de invulling van het herstructureringsplan, waar wij gaan voor het zoveel mogelijk voorkomen van overtolligheid en het beschermen van onze arbeidsvoorwaarden. Overigens verwachten we daar nog wel een flink discussiepunt want uiteraard willen we kijken wat we kunnen bijdragen vanuit cabinepersoneel aan het herstel van KLM maar wel op een passende manier waarbij wij voor de tijdelijkheid zijn bij het doen van mogelijke tegemoetkomingen aan de vragen van KLM.
Ook zal het opstellen van een sociaal plan deel uitmaken van de onderhandelingen. Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige gevolgen bij mogelijk gedwongen ontslag enigszins trachten te verzachten. De VNC zal zich daarvoor richten op een goed en gedegen sociaal plan.  

Voorwaarden overheid
KLM wil voor 1 oktober een akkoord bereiken over de reorganisatie om zoals zij aangeeft te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de leningen en garantiestellingen vanuit de overheid. Overigens vinden we de specifieke afspraken over personeelsbezuinigingen - waarbij de werknemersorganisaties niet zijn betrokken - een onjuiste manier van zaken doen. Binnenkort hebben we een gesprek met de topambtenaar van het Ministerie van Financiën. Dat gaat onder andere over wat de uitwerking wordt van de moties uit de Tweede Kamer over het ontzien van personeel dat minder dan anderhalf keer modaal verdient. Ook willen we weten hoe de voorwaarden van de regering tot stand zijn gekomen en hoe ze precies zijn bedoeld.

Uiterste inspanningen
Tot slot, bij dit totaalplaatje dienen we wel de nuancering aan te brengen dat KLM rekening heeft gehouden met bepaalde scenario’s hoe het netwerk weer opgebouwd kan worden. De ontwikkelingen op gebied van corona zijn van invloed bij de uitbreiding van de vluchtproductie. We moeten helaas dus nog rekening blijven houden met onzekerheid maar weet dat wij ons tot het uiterste blijven inspannen om voor jullie belangen op te komen, met oog voor het voortbestaan van KLM. We zijn ons bewust van de beroerde situatie waarin we als gevolg van corona zijn beland maar bij elke crisis zijn er juist door gedegen overleg met de werknemersorganisaties altijd passende oplossingen gevonden. Dat is de juiste werkwijze, daar staan we voor en dat is wat we aan jullie als leden ook verplicht zijn.

Wij hebben nu nog verder onderhoud met KLM, mochten daar nog specifieke zaken uitkomen, dan komen we later op de lijn.

KLM sectiebestuur

*FTE = fulltime equivalent, 1 voltijds werkende werknemer.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA