• home
  • Actueel
  • KLM haalt -1 ca maatregel niet van tafel tijdens cabineoverleg

KLM haalt -1 ca maatregel niet van tafel tijdens cabineoverleg

30 sep. 2016
Op vrijdag 20 september hebben wij KLM per brief gevraagd de "beroerde" -1 ca maatregel in te trekken. Tijdens het cabineoverleg van donderdag 29 september hebben wij deze oproep wederom herhaald. KLM gaf echter aan niet van plan te zijn de maatregel van tafel te halen. De FNV besloot daarop het cabineoverleg te verlaten, nadat ze hadden aangegeven nergens meer over te willen praten totdat KLM de -1 ca maatregel van tafel haalt. Wij gaan er derhalve vanuit dat de gesprekken die FNV met KLM voert rondom pensioen dus ook stoppen.
 


De VNC heeft het overleg wel voortgezet om de volgende redenen:
* wij het advies van onze advocaten over zowel pensioenen als de -1 ca maatregel nog aan het bestuderen zijn
* we willen eerst de medezeggenschap, de GC en OR, haar werk laten doen
* we komende week met onze Ledenraad de discussie gaan voeren over mogelijke vervolgstappen en met welke acties we KLM op andere gedachten kunnen brengen.

Not amused
KLM erkende dat deze maatregel geenszins tot vreugde stemt en herhaalde vervolgens wederom dat zij wel over de cao willen praten, maar de VNC niet. KLM verwacht dat wij zonder voorwaarden aan tafel komen, maar heeft zelf met deze maatregel alvast 4% productiviteitverhoging vastgelegd. Op onze vraag of dit een reëel verzoek is, hadden ze geen passend antwoord.

Wij zijn not amused dat KLM over de rug van het cabinepersoneel én de klant productiviteitsverbeteringen afdwingt. En dan zouden wij zonder voorwaarden aan tafel moeten komen? Dat doen we zeker niet, dat is meten met twee maten.

We hebben KLM het volgende laten weten:
* de onrust groeit
* het levert spanning op in de crew
* de motivatie daalt
* het zorgt voor verdeeldheid
* dit zal effect hebben op de servicebeleving van de klant
* en gaat ten koste van het product en de service.

Discussiepunten
Voor als je door de bomen het bos niet meer ziet (en dat snappen we heel goed), hier nog een korte opsomming van de zaken waar we met KLM over in discussie zijn:
1)     Uitvoeringsovereenkomst  van Pensioen moet van tafel, hier heeft VNC een rechtszaak over gestart. Daarna kunnen we verder praten om tot een goed pensioenakkoord te komen.
2)     Als hier duidelijkheid over is dan kunnen we over een nieuwe cao gaan praten waarbij we ons niet gecommitteerd hebben aan de doelstelling 4% productiviteitsverbetering van KLM.
3)     -1 ca maatregel moet van tafel, winterdienst moet op verantwoorde manier gevlogen kunnen worden.

Bij elk onderwerp hoort een eigen plan van aanpak, we blijven je hierover uiteraard informeren.

De overige onderwerpen van het cabineoverleg zijn: daggeldregeling, RR-teller, kennismaking met Janaillac, Teheran, Planning en JE-dagen en Pilot crew notificaties.

Uitgifte daggeld
Dit onderwerp hoort normaal gesproken thuis bij de Hodaco, waarin zowel cabine als vliegers vertegenwoordigd zijn. Wij hebben KLM erop gewezen dat er collega’s zijn die de uitvraag om een voorschot op je daggeld aan te vragen hebben gemist. KLM heeft dit niet in een crewbulletin gemeld, maar via niet-officiële kanalen als mail en de NewsApp. Die communicatiemiddelen zijn voor ons slechts nice to know. KLM heeft ons verzekerd om hiernaar te kijken. We verzoeken je met klem, als je alsnog een voorschot wenst te ontvangen dit te melden bij KLM, met cc aan de Hodaco.

RR-teller
De discussie of een RR in een Europa-cyclus geplaatst mag worden, loopt al een lange tijd. KLM meent van wel en de VNC van niet. We hebben een aantal keren de nodige argumenten en cao-artikelen heen en weer geslingerd. Conclusie: we komen er niet uit. Ten tijde van PBS is de RR-teller in het leven geroepen als afgeleide van de CS-teller voor het restant NIZ-verlof. In de cao staat dat als een CS-dag in een cyclus wordt geplaatst, deze wordt meegenomen in de waardering van de totale cyclus. KLM is van mening dat RR een afgeleide is van CS. Maar CS bouw je op bij cao-overschrijdingen en RR is een restant reisverlof. Wij hebben aan KLM aangegeven dat we de discussie stoppen. We hebben KLM nog wel meegegeven dat RR als waardering meetelt als het midden in een cyclus wordt gezet. Mochten we ooit gaan praten over vereenvoudiging van alle tellers, zullen we de principiële discussie (opnieuw) gaan voeren over wat de status van een CS- en RR-dag is.

Kennismaking met Janaillac
Het is KLM nog niet gelukt om een afspraak te plannen om de werknemersorganisaties kennis te laten maken met de heer Janaillac, de nieuwe baas AF/KL. We willen hem uiteraard graag vragen hoe hij zijn ‘Trust Together’ programma ziet in relatie tot het gestrekte been beleid van KLM. Is dit de manier om vertrouwen terug te winnen?

Teheran
Tijdens het vorige cabineoverleg heeft KLM aangeven op basis van welke voorwaarden collega’s niet naar Teheran zouden hoeven vliegen. Daarnaast bestaat bij KLM het protocol Gewetensbezwaren, met de uitleg hoe men hier een beroep op kan doen. Dit protocol is heel lastig te vinden. KLM is bezig om dit beter vindbaar te maken op de website. Tot die tijd kun je het via de zoekfunctie wel boven water halen, typ hiervoor  'protocol gewetensbezwaar' in.

Ondertussen had KLM in een overleg met de Groepscommissie aangegeven, geen enkele nieuwe restrictie te accepteren voor Teheran. Tijdens het cabineoverleg heeft de VNC KLM erop gewezen dat het niet zo werkt. Er is een protocol en daar dient zuiver mee omgegaan te worden. KLM erkent dit ook.

Planning en JE-dagen
KLM heeft ons de planning tot en met maart 2017 laten zien, waar de huidige -1 ca maatregel in is meegenomen. Daarnaast heeft men om de productie waar te maken een tijdelijk meerwerk uitvraag voor kader gedaan, en er worden twee cursussen kersverse SP's opgeleid. Voor ca’s is een tijdelijke uitvraag volgens KLM niet nodig. We hebben KLM wederom gewezen op afspraak om uiterlijk winter 17-18 de afbouw van JE-dagen te realiseren. KLM antwoordde dat er nog ruim 40.00 dagen staan (dit zijn  31.000 fulltime dagen, KLM rekent in Full time equivalents, FTE's). Als deze winter voorbij is, rest er nog 1 jaar om deze berg aan dagen uit te keren, KLM gaf aan dit te gaan doen. De manier waarop konden ze nog niet met ons delen.

Pilot crew notificaties
KLM gaat met de Groepscommissies van cabine en vliegers praten over een nieuwe manier om ons te waarschuwen als crew control wijzigingen heeft. KLM wil dit gaan testen door middel van een App. Voor ons is belangrijk  dat meedoen vrijwillig is en dat je niet verplicht wordt om op elk uur van de dag op die app te gaan kijken naar eventuele wijzigingen in je rooster. KLM heeft verzekerd dat alles op basis van vrijwilligheid is en dat als een deelnemer aan de pilot een app niet ziet, je gewoon wordt gebeld, zoals we gewend zijn.

Dat was het voor deze maand. Laat je nog steeds horen over de  -1 ca maatregel, en we houden je op de hoogte als er nieuws is. We blijven ook sessies organiseren, meld je daarvoor aan via secretariaat@vnconline.nl.

KLM sectiebestuur

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA