• home
  • Actueel
  • KLM geeft bonden toelichting op voorwaarden steunpakket overheid

KLM geeft bonden toelichting op voorwaarden steunpakket overheid

7 jul. 2020
Vandaag heeft KLM tijdens een zogenaamd multi-overleg met werknemersorganisaties uit alle domeinen een toelichting gegeven op het steunpakket vanuit de overheid. Daarbij stonden twee onderwerpen op de agenda: de voorwaarden waaronder deze steun zal worden gegeven en de afgesproken loonsverhoging van 2,5% in augustus 2020.

Vijf assen
Zoals inmiddels bekend kan KLM 3,4 miljard euro lenen, waarvan 1 miljard direct bij de overheid zelf en 2,4 miljard bij een internationaal consortium van 11 banken. De Nederlandse staat zal garant staan voor 90% van dit bedrag.
De voorwaarden voor deze steun zijn opgesteld langs vijf assen:

Duurzaamheid: reductie CO2 uitstoot
Hinderbeperking: vermindering nachtvluchten
Governance: aanstellen van een State Agent
Arbeidsvoorwaarden, waaronder loon
Herstructureringsplan: reductie van beïnvloedbare kosten van 15%

In dit overleg stonden de laatste twee zaken centraal, waarbij KLM benadrukte dat al deze voorwaarden door de overheid zelf gedicteerd worden. KLM heeft in sommige gevallen getracht aanpassingen te doen, met wisselend succes.

Staffel vanaf modaal en uitstel WDR
In de toelichting op arbeidsvoorwaarden werd duidelijk dat KLM de staffel wil blijven hanteren oplopend van 0 tot 20% vanaf een modaal inkomen tot een veelvoud daarvan. Op de vraag of dat niet moet worden aangepast naar anderhalf keer modaal op basis van de aangenomen motie hierover in de Tweede Kamer, was het antwoord dat de overheid deze aanpassing niet wil maken en KLM dat dus ook niet kan doen, omdat zij anders niet meer aan de voorwaarden voor de lening voldoen.
Wel werd duidelijk dat de overheid in eerste instantie de insteek had om alleen de beroepsgroepen met de hoogste inkomens (‘sterkste schouders’) te belasten, maar volgens KLM was dat niet gebruikelijk en zelfs stigmatiserend. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de afgesproken methodiek met een staffel voor alle inkomens vanaf modaal. Overigens is deze staffel voor deeltijders naar rato: het salaris op full time basis is bepalend voor de bijdrage langs de staffel.
Wat betreft de Winstdelingsregeling (WDR) over 2019 heeft de overheid gesteld dat deze alleen mag worden uitgekeerd na herstel en uit een eigen, positieve cashflow. De WDR als regeling zal ook blijven bestaan, maar zolang de leningen niet zijn terugbetaald wordt deze niet uitbetaald. Het eventueel niet uitbetalen van de WDR 2019 zou wel meegenomen kunnen worden als onderdeel van de besparingen, wanneer daar met de bonden afspraken over worden gemaakt.

Salarisverhoging 2,5% augustus 2020
Het kwam niet geheel als verrassing, maar KLM wil deze verhoging niet plaats laten vinden, maar aanwenden als onderdeel van de gedicteerde loon-staffel en de condities van de overheid. Het concrete verzoek aan de bonden was om hier over na te denken en eind deze week terug te komen met hun visie op dit voorstel. Daar is gezien de tijd natuurlijke enige haast bij, maar de VNC wil hier een weloverwogen besluit in nemen en daar ook haar Ledenraad bij betrekken.

Wij zullen over deze zaken uiteraard zo zorgvuldig mogelijk blijven communiceren.

Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA