• home
  • Actueel
  • KLM gaat terug naar af met cao-procesvoorstel

KLM gaat terug naar af met cao-procesvoorstel

10 jul. 2019
Na vijf onderhanderhandelingsdagen is het uiterst betreurenswaardig dat KLM terug naar af gaat met hun cao-procesvoorstel: een looptijd van 16 maanden met een mager loonbod van in totaal 2,25%. Alle werknemersvertegenwoordigers van cabine-, cockpit- en grondpersoneel zitten op één lijn met de wens voor een cao met een looptijd van 2 jaar en een substantiële structurele loonsverhoging. De VNC meent dat in totaal 8% structureel in een looptijd van 24 maanden recht doet aan de geleverde bijdragen van het personeel en de mooie financiële resultaten voor KLM.

De VNC vindt het nu - voordat de druiven zuur zouden zijn - oogsttijd voor de medewerkers. Dit is gerechtvaardigd na jaren zonder loonsverhoging, gevolgd door een beperkte loonsverhoging tegenover forse productiviteitsverhogingen en de mede daaruit voortgekomen succesvolle financiële jaren. KLM blijft echter halsstarrig vasthouden aan een loonbod dat de huidige inflatiecorrectie niet eens dekt. Ook wordt de nadrukkelijke oproep van het kabinet aan bedrijven, om hun werknemers met structurele loonsverhogingen mee te laten profiteren van de resultaten, in de wind geslagen.

Bezuiniging ICA WRR voorlopig van tafel
De VNC heeft zich zeer sterk verzet tegen het KLM-voorstel om mogelijk op de ICA WRR te bezuinigen: KLM heeft daar wel naar geluisterd en dit voorstel ingetrokken, althans in deze cao-ronde. De werkgever biedt verder op een aantal inhoudelijke punten weliswaar een opening om te praten, echter met als voorwaarde dat wij bijna elke verbetering zelf moeten betalen met de CBS (cabinebemanningsamenstelling) op de Boeing 787-10. Zij blijft namelijk vasthouden aan de eis dat wij zouden moeten instemmen met een CBS van 10 cabineleden (inclusief kader) op dit type toestel. KLM sluit bovendien een verbeterde IPB-regeling of het in de C-class zitten bij het deadheading opsturen volledig uit.

Bijna alles voor eigen rekening
Het bedrijf wil dus nauwelijks investeren in inhoudelijke cao-wensen van het cabinepersoneel, anders dan dat er in ruil voor werkdrukverhoging op de dreamliner ‘ruimte zou zijn voor afspraken’ over: compensatie van de Nevenopdracht Gratis; blokbescherming Europa en de voortzetting van VVR (Vrijwillige Vertrek Regeling). Kortom, een hoger loon en wat verbeterpunten op arbeidsvoorwaarden komt op die manier uiteindelijk grotendeels voor rekening van het cabinekorps zelf.

KLM noemt dit alles ‘een gebalanceerd cao voorstel’ ... De VNC vindt het overvragen en dus een slecht bod waar zij niet in mee wil en kan gaan.

KLM moet bewegen!
Donderdag en vrijdag staan de volgende cao-overleggen gepland. Alle bonden hebben gezamenlijk in het overleg uitdrukkelijk en herhaaldelijk aan KLM medegedeeld dat zij haar verstarde opstelling moet loslaten en omzetten in een gerechtvaardigde beweging richting hun personeel.

KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA